Debatredaktion

Nyt i Skræppebladet

Det er en del af Skræppebladets formål at formidle debat mellem beboere i Brabrand Boligforening. Det vil vi i det kommende år gøre mere ved. Derfor har vi oprettet en debatredaktion med Hans Esmann Eriksen som redaktør. Formålet er at skabe en nuanceret debat, hvor flere forskellige synspunkter kommer til orde. Vi vil kombinere en debat i Skræppebladet med en opfølgende debat på vores hjemmeside. På baggrund af forslag fra vore læsere vil vi tage emner op, som vi vil søge at få flere med forskellige meninger til at kommentere på.

Debat, farve

Det første emne:

En afbalanceret beboersammensætning

Denne måneds emne er foreslået af en beboer i afdeling 1 og handler om behovet for, at be­boer­sammen­sætningen i vore afdelinger (spe­cielt Gellerupparken) er så af­balanceret, at brede kredse i samfundet vil opleve det som attraktivt at flytte ind i afdelingerne. Beboerens brev er oprindeligt sendt til Brabrand Bo­ligforening og Århus kommune. I dette nummer er der svar fra for­eningsbestyrelsen, og vi forventer i næste nummer at få indlæg fra Rådmand Gert Bjerregård og Multikulturel forening. Så snart disse indlæg kommer, vil de blive lagt ud på vores hjememside.

Næste emne augustnummeret:

Et mere læseværdigt Skræppeblad

Fra flere medlemmer i foreningens repræsentantskab er der givet udtryk for, at vores blad ikke bliver læst af vore beboere. Vi vil i næste nummer sætte spørgsmålet til debat og vil gerne bede vore læsere om at fatte pennen og skrive om deres erfaringer med bladet. Hvad er godt? Hvad er skidt? Hvad mangler vi at skrive om? Forslag til nye debatemner?
Forslagene bedes sendt til redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-06 Juli
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data