Her deles der penge ud

Der er nemt at få tilskud til beboeraktiviteter via Fritidsforeningen og/eller FAS

Hver måned mødes en gruppe beboere, som synes det er sjovt at dele penge ud. Med næsten en halv million på kistebunden er der plads til at være temmelig gavmild, og bestyrelsesmedlemmerne i Fritidsforeningen hygger sig, mens den ene bevilling efter den anden flyver hen over bordet.
Skræppebladets udsendte var med som gæst på det seneste møde i Brabrand Boligforenings Fritidsforening, hvor mange af de fremmødte også er beboervalgte repræsentanter i Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, også kendt som FAS.

10 kr. bliver til millioner

Fritidsforeningen er ligesom Skræppebladet en af de få aktiviteter som drives af Brabrand Boligforening (og ikke af en eller flere afdelinger). Alle beboere betaler det beskedne beløb på 10 kr. om måneden via huslejen, med mindre husstanden aktivt søger at melde sig ud. Næsten alle beboere er medlem, hvilket er cirka 5.000 i alt.
Foreningens midler er altså beboernes penge. Derfor er det også beboerne, som får pengene retur i form at tilskud, gaver og lån til forskellige beboeraktiviteter.
Som det fremgår af navnet fokuserer Fritidsforeningens på fritidsaktiviteter i beboernes afdelinger og nærområder. Især aktiviteter for børn og pensionister bliver tilgodeset.

urh-fritidsforeningen-DSCF0706

Lokale i Toveshøj

Bestyrelsen af Fritidsforeningen mødes denne gang i Fritidsforeningens lille mødelokale i Toveshøj. Aftensolen er forsvundet, og Skræppebladets udsendte har taget cyklen til Edwin Rarhsvej 26. Lokalet har ikke været brugt i en tid. Faktisk er det lidt ”nyt”, at bestyrelsen mødes her – de plejer at bruge en daligstue el. lign. hos et bestyrelsesmedlem. Men her er der et stort, ældre mødebord, stole til ti, et køleskab det ene hjørne og en fornem plyslænestol i det andet.
Formand Inga Andersen er mødt lidt tidligere og skynder sig at læsse gamle papirer tilbage fra 2002 over i et arkivskab. Snart efter er lokalet fyldt med beboere fra især de afdelinger, som ikke ligger tæt ved Edwin Rahrsvej.

Kvinder i bestyrelsen

Bestyrelsen består mest af kvinder. De er søde og snakkesagelige. Men da mødet begynder, er der taktfast hurtighed over beslutningerne, så alle der har søgt, kan se frem til en check med posten.
Eller det vil sige: Pengene kommer ikke automatisk. Der skal laves og indsendes et regnskab senest seks uger efter aktiviteten, f.eks. en sommerfest, før pengene sendes af sted. Overskrides tidsfristen er det bare ærgerligt – så er der ingen penge fra Fritidsforeningen.

Bedre ansøgninger, tak

Anderledes mildt ses der på formalia i forhold til ansøgningen, selvom mødet gav anledning til en del diskussion om opstramning på at få ansøgere til at følge reglerne, som kan hentes på boligforeningens hjemmeside.
”Jeg kan ikke li’ det. Jeg ville gerne have set et budget til den her ansøgning,” siger formand Inga undervejs i mødet, hvor en afdeling med en meget kortfattet ansøgning har ”søgt tilskud efter gældende regler.”
Selvfølgelig bliver der bevilget, men samtidig bliver der diskuteret, om der skal laves et særligt ansøgningsskema, som kan gøre det lettere for afdelinger og aktiviteter at søge.

Send altid til adm

Der gives tilskud til f.eks. teltleje, en musiker, børneunderholdning med en klovn, leje af en jukebox, men aldrig til slikposer, sodavand eller nogen form for mad og drikke.
Det er også vigtigt at ansøgninger sendes til ”Fritidsforeningen, Gudrunsvej 10 A”, dvs. til boligforeningens administration, hvor den skal være modtaget senest den 1. i den måned, hvor ansøgningen ønskes behandlet.

FAS under forening

Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) er en særlig gruppering under Fritidsforeningen, og hver afdeling kan vælge et medlem til bestyrelsen for FAS. Fritidsforeningens bestyrelse vælges derimod på en årlig generalforsamling.
Af de 10 kr., som hver husstand betaler, går en fjerdedel, dvs. 2,50 kr., til FAS.

Børn er favoritter

Fritidsforeningen og FAS har hver sin måde at støtte på. FAS er en slags bank for aktiviteter og afdelinger og kan låne penge ud til udstyr, f.eks. til møbler og musikanlæg i fælleslokaler. Pengene skal betales tilbage over 10 år og er rentefri. Beboernes bank er usædvanlig venlig og kan efter ansøgning vælge at annullere årets afdrag.
FAS kan også give tilskud til f.eks. børneaktiviteter og har senest bl.a. betalt transport for fire unge petanque-spilleres deltagelse i DM. De kom i øvrigt hjem med hele fire medaljer.

Dagens møde

Strukturen er temmelig fast, og mødet forløber gnidningsfrit i kælderlokalet. Efter et par smårettelser til seneste referat og statusmelding er det tid til aftenens gavmildhed. Alle ansøgninger bliver tilgodeset, og ifølge reglerne bliver der ikke givet tilskud til mad og drikke, men f.eks. til duge og bordpynt.
25-årsjubilæum i Hasselhøj giver anledning til diskussion om, hvem, det nu er, der kan bevilge hvilke penge. Afdelingen har valgt at lave en kombineret jubilæums- og sommerfest. Til selve festen kan Fritidsforeningen give tilskud efter tilsendt regnskab. FAS kan bevilge et ”jubilæumsbeløb” på 15,- pr. lejemål, som afdelingen frit kan disponere over.
Hvis FAS og Fritidsforeningen inviteres med til jubilæumsfest/reception, er det Fritidsforeningen, som betaler en gave på omkring 500 kr. f.eks. til et billede, der kan hænges op i et fælleslokale.

Falske billetter

urh-fritidsforeningen-DSCF0716
Særlig punkt på mødet er evaluering af Fritidsforeningens familieudflugter. Dette er arrangementer, som Fritidsforeningen selv står for, og er en større begivenhed, hvor over 1.000 børn og voksne fragtes i busser til en oplevelsesrig tur til Legoland, ReePark eller får en tur i Tivoli Friheden.
Netop turen til Legoland havde givet problemer, for cirka halvdelen af en dobbeltdækkerbus var udstyret med falske billetter. 30-40 børn og voksne forsøgte at komme med til Legoland med billetter udstedt af et hotel og ikke af Fritidsforeningen. Billetterne var altså gyldig entre til Legoland, men ikke til bustransporten frem og tilbage til Billund.

Opmødte medlemmer fra Fritidsforeningens bestyrelse skulle hurtigt træffe en beslutning: Skulle de brutalt afvise beboerne, eller var der mon en anden vej?
Buschaufføren pointerede, at der jo var plads nok i busserne, der afgik fra p-pladsen ved Bazar Vest. Resultatet blev, at alle med de illegale billetter skulle betale ca. 50 kr. per person for busturen, og så var alle glade.

I øvrigt er det ikke første gang, der forsøges at snyde med falske billetter. En gang blev de kopieret på bibliotekets kopimaskine, men indtil videre er snydere altid blevet afsløret.

Buschaufføren sov

En mindre kriminel, men også usædvanlig oplevelse var hændt for de beboere, som havde valgt at tage med på turen til Ree Park. Chaufføren havde sovet over sig, fordi han først troede, at arrangementet foregik næste dag, så lokalBrugesn i Holmstrup måtte sørge for kaffe mv. til de ventende beboere i et par timer.
Da flokken skulle hentes fik de en melding om, at bussen var på vej – men til at hente dem i Djurs Sommerland. Bussen dukkede dog op med kun kort forsinkelse, så også her var de fleste glade, selvom oplevelserne i dyreparken ikke varede så længe som forventet.

Kom og bliv gavmild

Medlemmerne i Fritidsforeningen morede sig over både de forskellige beretninger og forskellige initiativer i afdelingerne. Det viser, at der ikke kun er kedelige regnskabstal at forholde sig til i Fritidsforeningen. Møderne i FAS forløber omtrent på samme måde og afholdes en uge efter.
Hvis du har lyst til at være med til at dele penge ud, så stil op på dit afdelingsmøde, som afholdes i den kommende tid. Hvis du gerne vil være med i Fritidsforeningens bestyrelse, så deltag på generalforsamlingen, som typisk afholdes i Tousgårdsladen i maj.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data