Helheds­planen
(Den Flyvende Hollænder?)

Agurketid eller ej, så har ”Helhedsplanen” for ghettoerne foreløbig ikke givet anledning til ret mange anfægtelser, og det endda selvom planens finansiering er ligeså røget, som tidshorisonten er speget.

Den humane dimension i planen fornægter sig sandelig heller ikke.

Mennesker og beton skal manipuleres rundt, i forsøget på at redde det kuldsejlede politiske projekt: Integration
Men hvordan og hvorfor er integration egentlig blevet til et boligforeningsanliggende?
Hvad rager det et ganske almindeligt lejemål – der allerede i forvejen plages af huslejestigninger, forfald og afsavn?
Politikerne burde holde sig fra deres kandestøberier – og erkende at Gellerupparken og Toveshøj er og bliver et politisk eksperiment, der ALDRIG vil lykkes.

Håbet findes udelukkende i beboerne selv, og i deres vilje til ”at bryde ud” med initiativer og virkelyst. Derfor er det uomgængeligt nødvendigt at frigøre afdelingerne totalt fra Brabrand Boligforening, og føre dem videre som selvstændige fristæder, midlertidigt understøttet af finansloven, og som beboernes eget samfundsprojekt.
Lykkes det, så er integrationen også lykkedes.

P.s. Helhedsplanen er i bedste fald en vidtløftig fejltagelse i værste fald en dødssejler som Den Flyvende Hollænder.

Erling Melgaard Jarsbo
Udsigten 13

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data