Den nye rådmand og helheds­planen

De konservatives syn på den almene sektor

Ved kommunalvalget fik de konservative 3 medlemmer i byrådet. Det var en solid fremgang, som medførte, at partiet fik en rådmand i bystyret. Skræppebladet har ind under jul haft en samtale med den nye rådmand Marc Perera om de konservatives syn på den almene sektor og helhedsplanen i Gellerup.

Helhedsplanen i Gellerup skal vedtages både af repræsentantskabet i Brabrand Boligforening og helst af et enigt byråd. Derfor er det vigtigt at kende de holdninger og synspunkter, der ligger bag de borgerliges indstillinger til planen.

Fotograf-Lars Henrik MardahlTil Hanses interview med Marc - Marc Perera Christensen 01.tif

Manglende førstehåndskendskab til den almene sektor – Det er ikke et problem

Marc Perera er opvokset i en forstad til Århus og bor i dag i en ejerbolig i byens centrum. Derfor har han ikke selv et førstehåndsindtryk af, hvad det vil sige at bo i den almene sektor.

Det er Marc Pereras klare opfattelse ”at som politiker behøver man ikke at have specifik erfaring om de mange forskellige emner og beslutningsområder, man bliver bedt om at tage stilling til”. ”Det vigtigste er, at man kan sætte emnerne ind i en større samfundsmæssig sammenhæng og formulere sine vælgeres synspunkter herom,” fortæller Marc.

Den almene sektor har en vigtig rolle i det samlede boligbillede

”Århus er en by, der stadig vokser, hvor mange unge flytter til. De bør kunne få en bolig til en overkommelig pris. Samtidig er der flere ældre, der har behov for mindre boliger i trygge omgivelser. Dem skal der også være plads til. Derfor må vi forvente, at der er et samlet set stigende behov for almene boliger i Århus,” udtaler Marc Perera.

”Der er ikke en enkelt skabelon for, hvordan en almen beboer ser ud. Der er mange forskellige behov, så derfor er der behov for mange typer af løsninger. Derfor kunne være interessant at se andre aktører end de nuværende boligforeninger,” fortsætter Marc Perera.

Boligområderne bør samlet set yde

”Generelt set bør hvert enkelt boligområde i Århus omfatte beboere, der samlet set skaber en nettobidrag til den kommunale økonomi,” udtaler Marc Perera.

Mange års forfejlet politik har medført, at der er skabt store boligområder i Århus, hvor de socialt/økonomiske svage har samlet sig.

Det bør der laves om på. Gellerup/Toveshøj er et eksempel på et sådant område. Marc Perera er derfor enig i det overordnede mål med helhedsplanen, om at flere ressourcestærke beboere skal kunne/ville flytte ind i området.

Hvorfor rive ned? – Hvor skal de bo?

De planer, de fire rådgivningsgrupper kom med i sommeren 2009, foreslog samstemmende, at man burde bygge til frem for at rive ned i Gellerupområdet for at forøge andelen af ressourcestærke beboere.

”Hvorfor har de borgerlige partier så stået så stærkt på, at der skulle rives så meget som 450 almene familieboliger ned? Hvor skal de mennesker bo?” Spørger Skræppebladets udsendte.

”De 450 familieboliger – eller hvor mange det nu bliver – er en del af en samlet plan, der skal skabe plads til og gøre det attraktivt for, at flere ressourcestærke flytter ind i området.

Jeg tror, at en stor fysisk ændring vil medvirke til at nå det mål. De 450 boliger skal efter min mening ikke fjernes fra den almene sektor i Århus. Jeg vil gøre mit til, at de nuværende beboere får tilbud om at flytte andre steder hen i Århus,” svarer Marc Perera og fortsætter:

”Det er ikke i sig selv et mål at rive boliger ned i området, men jeg har ikke et problem med at gøre det, hvis det støtter målet.”

Brabrand Boligforening er ikke taknemmelig!

Den endelige helhedsplan skal godkendes af repræsentantskabet i Brabrand Boligforening. ”Er du ikke bange for, at den politiske pris for at igangsætte planen bliver så stor, at repræsentantskabet vil nægte at godkende den,” spørger Skræppebladets udsendte.

”Det tror jeg ikke, men jeg har oplevet, at foreningens forhandlere har gjort alt for, at de borgerlige partier blev forbigået i forhandlingerne.

Jeg mener at boligforeningen bør være taknemmelig for, at Århus Kommune har ydet en stor indsats og brugt mange penge på at få planen sat i gang. Derfor må de også godkende planen.” mener Marc Perera.

Efter aftale med Marc Perera er denne artikel sendt til Keld Albrechtsen fra foreningsbestyrelsen. På debatsiden (s. 24) har Keld kommenteret artiklen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 16
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data