Offentlig høring om Helhedsplanen

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj sendes i marts og april ud i offentlig høring i otte uger både i lokalområdet og i hele byen

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Den 11. marts starter for alvor debatten om forslaget til Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. På et møde mandag d. 25. januar aftalte byrådets partier og repræsentanter fra Brabrand Boligforening nemlig at sende hele det omfattende forslag ud til offentlig høring i otte uger. Der er i k k e tale om et endeligt forslag. Der er tale om et debatforslag med flere mulige løsninger, som alle kan tage stilling til, inden der skal træffes endelige beslutninger. Så nu er der mulighed for at påvirke det endelige resultat.
 
Beslutninger efter høringen
Når høringen er slut, vil den såkaldte politiske styregruppe med repræsentanter for byrådets partier, boligforeningen og de to afdelinger udarbejde et endeligt forslag. Det forventes at kunne ske i begyndelsen af juni. Dette forslag skal så fremlægges til beslutning på beboermøde i Gellerup og på Toveshøj. Det forventes at ske i sidste halvdel af august. Der skal stemmes om forslaget – og det kan ikke gennemføres, hvis en af de to afdelinger stemmer nej. Hvis det godkendes på begge beboermøder, så skal forslaget videre til endelig godkendelse i byrådet og boligforeningens repræsentantskab.
 
Debatten i Gellerupparken/Toveshøj
Det er planen, at afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj vil indkalde til orienteringsmøder, hvor der skal stilles spørgsmål og diskuteres. Der vil naturligvis blive udsendt materiale til alle, men der vil også blive mulighed for at henvende sig personligt. Sammen med kommunen vil vi afholde en høring i Globusl. Og der vil kunne stilles spørgsmål på forårets beboermøder i Gellerup d. 28. april og på Toveshøj d. 22. april. Endelig vil der blive en offentlig høring inde på rådhuset. Der vil komme information om alle disse arrangementer, når datoerne ligger fast.
 
Nedrivninger
Der har været meget debat allerede, ikke mindst om eventuelle nedrivninger. Under høringen vil der blive udsendt et grundigt materiale om tryghedsgaranti og flyttetilbud. Tryghedsgarantien sikrer, at alle, der bor i en blok, der skal omdannes eller rives ned, får tilbud om en tilsvarende lejlighed i området. Flyttetilbuddet vil også indeholder regler om støtte til flytningen, og vi vil sammen med de øvrige boligforeninger sikre, at beboere, der skal flytte, kan få mulighed for at få et tilbud andre steder i byen, hvis de hellere vil det. Beboere har spurgt, om vi vil og kan opfylde tryghedsgarantien. Svaret er ja. Det vil vi – og det kan vi.
  
Flere modeller
Der har i byrådet været ønsker om flere forskellige modeller. Der er derfor tre forskellige ”scenarier” i forslaget. Boligforeningen udsendte før jul sit forslag til beboerne. Men derudover er der nu to andre forslag, som især Venstre og konservative har ønsket at få med. De vil indebære nedrivning af forskellige blokke. Det vil alle kunne læse om i høringsmaterialet.

Boligforeningens forslag bygger på idéen om en bygade helt fra Bazar Vest til City Vest. Det er tidligere udsendt til beboerne i de to afdelinger. Forslaget skal sikre, at der skabes arbejdspladser, kultur- og idrætstilbud, uddannelsesmuligheder og i det hele taget byliv i Gellerup. Tilsvarende skal det ske med et nyt center på Toveshøj. Jeg forstår godt, at det kan give nogle dages besvær, hvis man skal flytte over i en anden god lejlighed i området, for at dette kan lade sig gøre.

Men helhedsplanen vil gøre Gellerup og Toveshøj til et bedre sted at vokse op for kvarterets mange børn. Vi vil kun være med til nedrivninger, hvis det er nødvendigt for at gennemføre bygaden, mens Venstre og konservative til gengæld gerne vil omdanne en del af Gellerup ved at nedrive blokke og bygge andre boliger. I boligforeningen vil vi hellere bygge nyt end rive ned. Det siger sig selv. Derfor er vores forslag, at området især omdannes ved at bygge nyt.  F.eks. nødvendige ungdoms-, ældre- og plejeboliger. Og nybyggeri på det tidligere motorvejsareal. Også gerne ejerboliger, andelsboliger og medejerboliger.
 
Hvis der stemmes nej…
Som alle ved, har der været protester og underskriftsindsamling. Og derfor er jeg fra mange sider blevet spurgt: »Hvad sker der, hvis helhedsplanen bliver forkastet på beboermødet i Gellerup eller på Toveshøj i august?« Hvis beboerne siger nej, så kan planen ikke gennemføres, men skal der så forhandles om ændringer i planen, så den igen kan fremlægges beboermøde? Det spørgsmål kan ikke besvares i dag. Vi ved ikke, hvordan byrådet vil reagere. Boligforeningen vil i den situation forsøge at holde forhandlingsmulighederne åbne. Men garantere en løsning i den situation kan vi ikke.
 
En personlig bemærkning
Efter min mening er det vigtigt for Gellerup og Toveshøj, at vi får en helhedsplan for området. Hvis der ikke bliver vedtaget en helhedsplan, vil det blive vanskeligt for Gellerup og Toveshøj at få tilført de midler fra Landsbyggefonden, byrådet, salg af byggejord, statskassen og andre, som skal sikre, at området bliver et godt kvarter i fremtiden.

Mange af de forbedringer, der skal gennemføres i området for at sikre standarden, sociale projekter og nødvendige forbedringer, kræver en fælles indsats med kommunen, staten og Landsbyggefonden. De skal nemlig være med til at sikre, at børnene vil kunne vokse op i en god bydel og få gode chancer for et for godt liv.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt