Debatredaktionen juni ’10

Gensidig respekt er grundlaget for, at integrationen lykkes

af Hans Esmann Eriksen, debatredaktør

Skræppebladet modtog i sidste måned et læserbrev fra en ung ressourcestærk kvinde, der har valgt at flytte til Gellerup, og som er glad for at bo her. Den slags tilflyttere vil vi gerne have flere af.
Derfor er det meget forstemmende at læse om de oplevelser, hun og hendes veninde har haft. De er blevet chikaneret og krænket på måder, der ikke er acceptabelt.
Skræppebladet har sendt læserbrevet til Lars Bro fra foreningsbestyrelsen, der som far og beboer i Gellerupparken har beskrevet, hvordan han ser på problemstillingen.
Vi sendte også læserbrevet til to medlemmer af repræsentantskabet, der hører til blandt vores somaliske og arabiske beboere. Af flere omgange er de blevet spurgt, om de ikke ville kommentere læserbrevet. Desværre er det ikke sket.
Som debatredaktør finder jeg det beklageligt, at det ikke er muligt at bruge Skræppebladet til at debattere spørgsmål om områdets image i omverdenen, fordi de relevante beboerrepræsentanter vælger at trække “ingen kommentarer”-kortet. Det bagvedliggende problem, at ny tilflyttere føler sig chikaneret bliver ikke mindre af, at der ikke bliver talt om det.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj
I dette nummer skulle Skræppeblader have bragt et interview med Rådmand Hans Halvorsen.
Selve samtalen med Hans Halvorsen har fundet sted – og den var spændende – men Skræppebladets debatredaktør ramte sygesengen så hårdt, at der ikke blev tid og energi tilbage til at skrive interviewet ordentligt færdigt.

Debatten i de kommende måneder
Nu er høringsfasen om dispositionsplanen gennemført. Kommunen, politikere og Brabrand Boligforening tygger stadig på, hvorledes de mange borgerindlæg skal tolkes. Vi håber, at der i næste nummer kan fortælles om, hvordan dispositionsplanens fremtid ser ud.

Desuden er det udvalg, som foreningsbestyrelsen for 3 år siden nedsatte til at komme med udtalelser omkring Skræppebladets struktur netop blevet afsluttet.
På repræsentantskabsmødet d. 2/6 vil der formodentlig komme en udtalelse fra foreningsbestyrelsen, og i de næste numre vil vi følge op på holdninger og idéer om Skræppebladets fremtid.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med ideer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser, kriminalpræventiv indsats, erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc. etc.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt