Afd. 1: Indtryk fra afdelings­møde i Hans Broges Parken

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Om postkasser, betalingsvaskeri og renovering

Årsberetning

Mødet fulgte den udsendte dagsorden med Jesper Pedersen som dirigent. Han bød velkommen og gav ordet til afdelingens formand Asger Frederiksen, som i sin beretning lagde særlig vægt på økonomien og nævnte, at vi desværre ikke undgår en huslejestigning på 4,0l % – hovedsagelig på grund af stigninger i offentlige udgifter til ejendomsskat, vand, el og renovation.

Vi vil også få en – ikke budgetteret – udgift til etablering af lovbefalede postkasser på Udsigten; postkasserne vil blive anbragt ved stien ud for hver enkelt hus.

I juni var der ildebrand i blok B’s vaskekælder – tørretumbleren udbrændte – der er nu malet i kælderen og indkøbt en ny tørretumbler.

Bestyrelsen har brugt en del tid på at tale om renoveringsprojektet, og Asger opremsede en række opgaver, der ønskes udført i den forbindelse. Øverst på listen er fjernelse af skimmelsvamp og arbejder på det isolerings- og energimæssige område.

Asger oplyste endvidere, at afdelingens fælles vand- og elforbrug er meget højt. En af årsagerne til det store vandforbrug kan være misbrug af vaskeriet.
Desværre kan vi ikke få udgifter til etablering af flere parkeringspladser ind under ”helhedsplanen”.

Beretningen blev godkendt, efter at forskellige spørgsmål var blevet besvaret.

Regnskab og budget

Boligforeningens regnskabschef, Mogens Clingman præsenterede budgettet for 2012 og regnskabet for 2010 – og trak hovedpunkterne frem; der kom nu mange gode spørgsmål fra salen, og Mogens besvarede dem på en måde, så man bedre forstod de mange tal.

Asger, Jesper og inspektør Carsten Falck kom også på talerstolen og besvarede de forskellige praktiske spørgsmål bl.a. med, at nogle planlagte vedligeholdelsesarbejder har måttet udsættes for at komme med i helhedsrenoveringen på en fornuftig måde.

Budgettet blev herefter godkendt, men mens dette blev noteret, hørte man tydeligt en tør stemme sige: ”Det er godt nok træls!”

Forslag

Efter pausen med en let og lækker buffet var der et par forslag på dagsordenen.

Der blev givet tilladelse til at fælde to træer, der er til gene for de nærmestboende.

Det andet forslag var om betalingsvaskeri; efter en diskussion blev det tilkendegivet, at afdelingsbestyrelsen kunne arbejde videre med detaljerne og udforme et forslag, der kan tages op på et nyt beboermøde.

Valg

De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, og suppleanter blev Michael Enghave og Karen Michaelsen.

Det lykkedes ikke at finde et medlem til FAS, og det lykkedes heller ikke at finde et medlem til Skræppebladets redaktion (men undertegnede fortsætter som kontaktperson til Skræppebladet).
I juni havde Henrik Møller Nielsen arrangeret en hygge-hoppedag på legepladsen; der var ikke så mange deltagere, men de, der kom, fik en fin oplevelse!

Desværre lykkedes det heller ikke på dette møde at finde nogle personer til et festudvalg, og Henrik ønsker ikke – forståeligt nok – at udgøre et enmandsfestudvalg!

Eventuelt – Renoveringsprojektet

Nu kom Kim Skjelmose fra TriConsult på banen og orienterede om status på renoveringen.

Landsbyggefonden har ønsket en rapport med supplerende undersøgelser, som er i gang; derefter kan der laves en konsekvensberegning og sættes kroner og ører på de forskellige tiltag.
Resultatet bliver fremlagt for interessegruppen (i oktober) og på beboermøde, og når Landsbyggefonden herefter får en ansøgning med de ønskede oplysninger, tages der stilling til, hvor meget vi er støtteberettigede til.

Der fremkom nu forskellige spørgsmål og nogle udsagn om dårlige vinduer på Udsigten. Hvis vinduerne eller vinduesbund ligefrem er rådne, bliver de lavet nu, men hvis de kan holde lidt længere, vil de indgå i helhedsrenoveringen!

Efter flere spørgsmål og oplysende svar afsluttedes mødet.

Det egentlige referat af beboermødet bliver udarbejdet af afdelingens sekretær Merete Poulsen, og det vil kunne læses på vore opslagstavler og på boligforeningens hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-08 Oktober side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data