Renove­ring af Søvangen

Læserbrev

Foranlediget af meddelelsen om renoveringstiltag i Søvangen, er der nogle punkter, jeg synes, man bør tage op til overvejelse:

Spansk trappe og rambla: En rambla aner jeg ikke hvad er, men en spansk trappe, det er noget man har i Rom, og der er man sikkert meget glad for den, men jeg kan ikke forestille mig, hvad i al verden vi skal med en sådan i Søvangen, medmindre den skal bruges til ”fis og ballade”, og det vil sikkert være til stor glæde for de beboere, der kommer til at bo i nærheden af den!

Nedrivning af garageanlæg på Anettevej: Jeg er sikker på, at nedrivning af garagerne vil sætte de nuværende garagelejere i stor forlegenhed, da de formentlig – ligesom mig selv – udover som garage, bruger den til opbevaringsrum.

Fælleshus: Hvilke hobbyaktiviteter, mener man, der mangler plads til her i Søvangen, og som ikke kan være i det nuværende beboerhus på Birgittevej? Mig bekendt er der kun få reelle brugere i det nuværende beboerhus, og ifølge Beboerhusets tryksag er det kun fast optaget om onsdagen. Lad os høre, hvilke nye aktiviteter der ønskes, og som er blevet afvist i beboerhuset, eller som ikke tilbydes i offentligt regi.

I øvrigt er der da mange gode ting i forslaget. Jeg kunne foreslå etablering af mekanisk udsugning fra badeværelserne i klyngehusene. Og mon ikke vore tage trænger til renovering.
Isætning af energiruder.

Desuden skulle man vist undersøge grundvandsforholdene i Søvangen. Jeg er sikker på, at der kommer flere underjordiske ”vandløb” længere nordfra, og som er skyld i de fugtige huse. Der er tilsyneladende et underjordisk vandløb ved Grønnegården på Birgittevej, ligesom der i længere tid var et tydeligt vandløb på parkeringspladsen ved biblioteket på Gudrunsvej.

Mvh. Niels Schjeldahl
Birgittevej 6.Kære Niels Schjeldahl

Tak for dit indlæg og dine kommentarer til vores projekt her i Søvangen. Vi er i bestyrelsen glade for og interesserede i alle de kommentarer til projektet, vi kan få. Det er jo alle beboernes projekt. Og det er beboerne, der på et afdelingsmøde, på demokratisk vis, bestemmer om projektet bliver til noget. Hvilket både jeg og bestyrelsen håber. For at det bliver så tæt på beboernes ønsker som muligt, har projektet været på flere afdelingsmøder, hvor der er kommet ideer frem. Der er nedsat en interessegruppe, som indtil nu har holdt to møder, hvor det har været muligt at høre om og kommentere på projektet samt komme med nye forslag. Og bestyrelsen taler om projektet på hver eneste bestyrelsesmøde.

Der er kommet rigtig mange gode og konstruktive forslag fra beboerne, arkitekter og ingeniører. Nogle forslag er allerede lagt til side af interessegruppen. Blandt andet forslaget om, at der skulle bygges anderledes byggeri mellem vores boliger. Det kommer ikke med i projektet. Byggeriet skal holdes i den nuværende stil.

Det er primært et projekt, hvor vi skal have isoleret, så vi kan spare på vores varmeregning til glæde for os selv og miljøet. Derfor skal vi have lavet bedre udsugning og udluftning og nye energivenlige ruder m.m.. Men der er også kommet forslag om forskønnelse og ændring af vores område, så det bliver pænere og til glæde og fornøjelse for dem, der færdes i vores område. Og så området kan bruges aktivt af beboerne. Nogle beboere er også kommet med forslag om ændring af vores fælleshus, så det måske kan trække flere aktiviteter til. Og da der er kommet forslag om at åbne området mere, er dette kombineret med parkering under fælleshuset, så nogle af garagerne kan fjernes. Denne del er som den øvrige del af projektet selvfølgelig afhængig af, at vi kan få det medfinansieret af Landsbyggefonden eller fra anden side. Der er også nye tage med i projektet, da det er nødvendigt, når vi isolerer og gør lejligheder og huse bredere og etablerer solcelleanlæg til produktion af strøm. Om vi kan gøre noget ved grundvandsforholdene og deres betydning for husene, vil jeg give videre til ingeniørerne.

Hvis du eller andre er interesserede i at læse mere om projektet, kan det ske på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Under Søvangen ligger der både materiale fra bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og interessegruppemøder. Vi modtager gerne kommentarer til materialet.

Når vi har et overblik over, hvad vi kan få støtte til, økonomien i projektet, og hvad det vil betyde for huslejen, vil der blive indkaldt til et afdelingsmøde, hvor beboerne får mulighed for at tage stilling til projektet eller dele heraf.

Venlig hilsen
Per Bo Ravnå
Formand Søvangen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar side 14
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data