Afd. 2: Intet nyt fra renoveringsfronten

Afdeling 2 – Søvangen

Der arbejdes fortsat videre med planerne

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

På Søvangens afdelingsmøde var der mødt cirka 50 beboere op.
Mødets afvikling blev lagt i hænderne på Keld Albrechtsen, der styrede forsamlingen sikkert igennem.

Pænt fremmøde

Pænt fremmøde

Beretningen handlede ikke bare om renovering
Afdelingsformand Per Bo Ravnå indledte med at fortælle løst og fast om de sager, der havde været oppe at vende på afdelingsmøder.

Der har været problemer med synlige paraboler, og der arbejdes videre med, at de opsættes således, at det ikke præger vores område negativt.

Man er gået i gang med at registrere kælderrum.

Ved årets grønne rundgang har man konstateret, at ude-arealerne også har brug for en renovering. Det må ske i forbindelse med renoveringen af bygninger. En renovering af legeplads har Michael Jørgensen stået for.

Der bruges mange ressourcer på, at beboerne ikke er gode til at sortere deres affald. Her ligger en stor udfordring, der kan være med til at spare penge.

Beboerne bestemmer
Det er os, som beboere, der bestemmer renoveringens omfang, også om der skal være spansk trappe, nyt beboerhus med garage og så videre.

Man er endnu ikke kommet så dybt med renoveringssagen, men interessegruppen holder igen møde den 2. oktober, hvor man arbejder videre med planerne.

Landsbyggefonden har været længe om at lave beregninger. Der har været pres på, da mange søger midler i disse tider, så en forhaling derfra har været med til at forsinke vores renovering fra igangsættelse 2013 til 2016.

Når den økonomiske beregning falder på plads, skal der være en opsummering af de processer, afdelingen skal igennem. Intet skal forceres, men der skal diskuteres og stemmes om det.
En forberedelsesgruppe skal præsentere det for beboerne, helst her i efteråret.

En sammenligning af afdelinger
De afdelinger, der skal igennem de store renoveringer med egne små helhedsplaner, skal ikke frygte de store husleje-hop. Der vil i de beregninger, som afdeling 2 og Landsbyggefonden skal være enige om, være tale om huslejeforhøjelser. Man vil ikke kunne godkende, at de bliver så store, at der vil komme udlejningsproblemer. Vi har alle forudsætninger for en god løsning ud i fremtiden. Det er ikke alle boligforeningens afdelinger, der har det.

Budget for 2013
En spørger havde allerede rettet fokus på afdelingens relativt lille formue i form af for små henlæggelser over en årrække. Der kunne ikke gives en forklaring på den historiske baggrund for det.
Afdelingens henlæggelser er gennemgående i orden, men under gennemsnit i forhold til andre afdelinger. I forhold til en renovering kan det også være en fordel ikke at have en alt for stor formue selv i afdelingen.

Den foreslåede stigning i huslejen på 2,57 procent skyldes blandt andet også en hævelse af henlæggelser med en ny indekseringsmetode. Et område, der kan være svært at styre.

Utilfredshed med antenneudbyder
I forlængelse af budgettet blev det oplyst, at den varslede forhøjelse af antennebidrag ville blive større end det beløb, der stod i budgettet. Det skyldes, at der i basispakke nu bliver udbudt tre kanaler mere (læs i øvrigt mere i dette blad).

Med baggrund i utilfredshed omkring levering af ydelser fra Stofa blev det anbefalet, at man som beboer selv kan anmode Stofa om et orienteringsmøde for afdelingen, hvor man kan få uddybet de ting, man er i tvivl om, og eventuelt få sammenlignet med andre udbydere.

Nyvalgte til afdelingsbestyrelsen, Reidun Fynø tv. og Aase Thomsen

Nyvalgte til afdelingsbestyrelsen, Reidun Fynø tv. og Aase Thomsen

Valg
To bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genopstilling, og tre beboere modtog nyvalg. En skriftlig afstemning afgjorde det således:
Genvalg: Michael Jørgensen
Genvalg: Stig Andersen
Nyvalg: Aase Thomsen
Nyvalg: Reidun Fynø

Medlem til Skræppebladet
Genvalg: Kirsten Hermansen
Suppleant: Ole Vad Odgård

Valg til FAS: Ingen meldte sig.

Der var en del spørgsmål under eventuelt, som blev noteret af boligforeningens sekretær. Man blev opfordret til at møde op ved afdelingsbestyrelsens møder hver 2. tirsdag i måneden, hvis man har spørgsmål, klager eller særlige ønsker. Der er ikke mange, der benytter sig af det.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt