Afd. 1: Om huslejestigninger i afdeling 1

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Huslejestigninger og rydning af altaner

Af Inger Bloch

Renoveringen
Interessegruppen og afdelingsbestyrelsen deltog 1. oktober i et orienterende møde om finansieringen af renoveringsprojektet – og om den ny husleje efter renoveringen.

Oversigt over projektet:
• Nye facader og isolering
• Altanrenovering (altaner rives ned og bygges op igen)
• Skimmelsvampsanering
• Udskiftning af vinduer og døre
• Tagarbejder
• Kloakarbejder
• Varmeinstallationer (radiatorer og ventiler)
• Vandinstallationer (etablering af forbrugsmåling)
• Ventilation
• Udearealer og miljøarbejder (nyt affaldssystem, renovering af vejanlæg, nyt minitorv m.m.)
• Elinstallationer i blokke
• Nye boliger på garagerne, fælleshus, elevator, P-kælder
• Solcelleanlæg
• Håndværkerudgifter

Anslået pris: kr. 198.791.040,00

Finansieringsoversigt
Torben Overgaard gennemgik en oversigt over finansieringen af projektet:
Støtte fra Landsbyggefonden:
Støttede lån kr. 97.061.000
Ustøttede lån kr. 10.000.000

Det resterende beløb til projektet, kr. 91.730.000, skal finansieres på anden vis. Dette kan gøres ved forskellige tiltag som for eksempel optagelse af ”privat” lån, opnåelse af forskellige tilskud, driftsstøtte, brug af henlagte midler, ansøgning om fritagelse for nogle af vore ydelser og besparelser.

Hvis alle forudsætninger opfyldes, vil den faktiske huslejestigning beløbe sig til kr. 203 pr. m2 pr. år, altså en årlig huslejestigning på kr. 20.300 for en bolig på 100 m2.
Det fremgik af finansieringsoversigten, at Landsbyggefonden har vurderet, at vores område kan bære en huslejestigning på kr. 150 pr. m2 pr. år.

Hvad nu?
Hvis hele projektet skal gennemføres, vil det altså medføre en mærkbar huslejestigning, men det blev understreget, at der ikke bliver trukket noget ned over hovedet på beboerne: Renoveringsprojektet skal til afstemning blandt beboerne!

Man enedes om, at der gennemføres beboermøde for alle i afdelingen. Her vil projektet blive forelagt – delt op i nogle overskuelige pakker med angivelse af priser. På den måde bliver det muligt for beboerne at få overblik over, hvor meget den kommende huslejestigning kan nedbringes, hvis man evt. vælger at udelade dele af projektet.

Ryd altanerne for løse genstande
Nu er det årstid for stormvejr – så husk at fjerne tomme altankasser, parasoller og lignende, der kan blæse ned fra altanerne og anrette skader eller måske ramme mennesker.

Et hjertesuk om affald
Det sker desværre ofte, at aviser og reklamer er puttet i plastikposer, når de lægges i affaldscontainerne til papir og pap. Det går altså ikke! Der må ikke være plastik i de containere! Det ødelægger ideen med papirgenbrug, og vores gårdmænd og varmemester må stå og pille plastik fra, hvis skraldeselskabet skal tømme containerne.

Og dette skulle næsten ikke være nødvendigt at nævne, men altså: Hvis en skraldebøtte er fuld, så brug den ved siden af! Sommetider er nogle skraldebøtter halvfulde, mens en enkelt er fyldt, så låget ikke kan lukkes… adhr!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt