Afd. 1: Om husleje­stigninger i afdeling 1

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Huslejestigninger og rydning af altaner

Renoveringen

Interessegruppen og afdelingsbestyrelsen deltog 1. oktober i et orienterende møde om finansieringen af renoveringsprojektet – og om den ny husleje efter renoveringen.

Oversigt over projektet:

• Nye facader og isolering
• Altanrenovering (altaner rives ned og bygges op igen)
• Skimmelsvampsanering
• Udskiftning af vinduer og døre
• Tagarbejder
• Kloakarbejder
• Varmeinstallationer (radiatorer og ventiler)
• Vandinstallationer (etablering af forbrugsmåling)
• Ventilation
• Udearealer og miljøarbejder (nyt affaldssystem, renovering af vejanlæg, nyt minitorv m.m.)
• Elinstallationer i blokke
• Nye boliger på garagerne, fælleshus, elevator, P-kælder
• Solcelleanlæg
• Håndværkerudgifter

Anslået pris: kr. 198.791.040,00

Finansieringsoversigt

Torben Overgaard gennemgik en oversigt over finansieringen af projektet:
Støtte fra Landsbyggefonden:
Støttede lån kr. 97.061.000
Ustøttede lån kr. 10.000.000

Det resterende beløb til projektet, kr. 91.730.000, skal finansieres på anden vis. Dette kan gøres ved forskellige tiltag som for eksempel optagelse af ”privat” lån, opnåelse af forskellige tilskud, driftsstøtte, brug af henlagte midler, ansøgning om fritagelse for nogle af vore ydelser og besparelser.

Hvis alle forudsætninger opfyldes, vil den faktiske huslejestigning beløbe sig til kr. 203 pr. m2 pr. år, altså en årlig huslejestigning på kr. 20.300 for en bolig på 100 m2.
Det fremgik af finansieringsoversigten, at Landsbyggefonden har vurderet, at vores område kan bære en huslejestigning på kr. 150 pr. m2 pr. år.

Hvad nu?

Hvis hele projektet skal gennemføres, vil det altså medføre en mærkbar huslejestigning, men det blev understreget, at der ikke bliver trukket noget ned over hovedet på beboerne: Renoveringsprojektet skal til afstemning blandt beboerne!

Man enedes om, at der gennemføres beboermøde for alle i afdelingen. Her vil projektet blive forelagt – delt op i nogle overskuelige pakker med angivelse af priser. På den måde bliver det muligt for beboerne at få overblik over, hvor meget den kommende huslejestigning kan nedbringes, hvis man evt. vælger at udelade dele af projektet.

Ryd altanerne for løse genstande

Nu er det årstid for stormvejr – så husk at fjerne tomme altankasser, parasoller og lignende, der kan blæse ned fra altanerne og anrette skader eller måske ramme mennesker.

Et hjertesuk om affald

Det sker desværre ofte, at aviser og reklamer er puttet i plastikposer, når de lægges i affaldscontainerne til papir og pap. Det går altså ikke! Der må ikke være plastik i de containere! Det ødelægger ideen med papirgenbrug, og vores gårdmænd og varmemester må stå og pille plastik fra, hvis skraldeselskabet skal tømme containerne.

Og dette skulle næsten ikke være nødvendigt at nævne, men altså: Hvis en skraldebøtte er fuld, så brug den ved siden af! Sommetider er nogle skraldebøtter halvfulde, mens en enkelt er fyldt, så låget ikke kan lukkes… adhr!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-09 November side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • orienterende møde
    Afd. 1: Om husleje­stigninger i afdeling 1
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data