Ordinære afdelingsmøder i efteråret 2013

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2014 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling IV, Gellerupparken
  torsdag den 19. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
 • Afdeling V, Toveshøj
  tirsdag den 10. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling VI, Holmstrup
  onsdag den 18. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2014 til godkendelse og årsregnskab for 2012 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling I, Hans Brogesparken
  mandag den 9. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling II, Søvangen
  tirsdag den 17. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling III, Skovgårdsparken
  onsdag den 11. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling VII, Hasselhøj
  torsdag den 12. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling VIII, Drejergården
  torsdag den 5. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling X, Rødlundparken
  mandag den 9. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling XI, Odinsgården mandag den 2. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling XII, Thorsbjerg
  onsdag den 4. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling XIV, Borumtoften
  mandag den 16. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XV, Hasselengen
  torsdag den 19. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XVI, Voldbækhave
  onsdag den 18. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XVII, Højriisparken
  mandag den 2. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling XVIII, Lyngby
  mandag den 16. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling XIX, Bronzealdervænget
  tirsdag den 10. september kl. 19.00 i afdelingen
 • Afdeling XXI, Hasselager
  onsdag den 18. september kl. 19.00 i fælleshuset Hasselhøj 203
 • Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2012 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  tirsdag den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIII, Skovhøj
  tirsdag den 10. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIV, Skovhøj
  onsdag den 4. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling 25, Østergårdsparken (årsregnskab 2012 udgår. Første aflagte regnskab er pr. 31.12.2013)
  torsdag den 5. september kl. 19.00 på Tranbjerg Kro
 • Afdeling 30, Pilevangen
  torsdag den 12. september kl. 19.00 i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade
 • Ikke bolighavende medlemmer
  torsdag den 12. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler, (mødelokalet)

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med lige nummer her i det ulige årstal 2013 gælder valgene ét år. I afdelinger med ulige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Efterårets afdelingsmøder i september 2013 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt