Afd. 17: Bølgerne går højt i Højriis­parken

Afdeling 17 – Højriisparken

Utilfredshed med status på udvendig vedligehold, kritik af budget 2016 og selvransagelse i bestyrelsen

Ole (nyvalgt suppleant), Gert, Poul og Preben (genvalgt) udgør nu bestyrelsen i Højriisparken

Ole (nyvalgt suppleant), Gert, Poul og Preben (genvalgt) udgør nu bestyrelsen i Højriisparken

En lille skare på 7 engagerede beboere var mødt frem til beboermødet, der undervejs gav dirigenten – boligforeningens direktør Keld Laursen – rigeligt at se til.

Preben Jensen fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning, der ovevejende omhandlede status på de igangværende forbedringer af gangarealer og altanafsatser/søjler; beretningen var kritisk overfor forløbet og prioriteringen af vedligeholdsopgaverne.

Angående hærværk på bilerne på p-pladsen er det ikke lovligt at opsætte kamera-overvågning, da det er kommunens område. Det er fortsat et problem med alt for mange cykler, der fylder og står ubrugt hen. Carsten Falck svarede på kritikken og følger op på mangler og misforståelser herunder yderligere afrensning af alger på altandæk og maling af træværk på altanerne. Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

Keld Albrechtsen fremlagde – på vegne af foreningsbestyrelsen – dens beretning, der bl.a. omhandlede by- og boligpolitiske tiltag herunder mulighederne for at bygge flere almenboliger i Engdalsskolens distrikt.

Den økonomiske situation i boligforeningen er normaliseret efter tidligere underskud. Desuden orientering om Havnehusene og større renoveringsprojekter i afd. 1 og 2. End del af foreningsbestyrelsens energi er stadig fokuseret omkring Helhedsplanen – og det bemærkes at kriminaliteten er faldet og politiet har haft den roligste sommer i området.

Budget ikke godkendt

Budgettet for 2016 blev fremlagt, og der viser sig et behov for en huslejestigning på 2,9 % som følge af færre indtægter. Der blev stillet kritiske spørgsmål til, hvad nogle konti dækker over, samt at tallene generelt er svære at gennemskue. Utilfredshed med, at budgetmøder er blevet aflyst, samt at skriftligt fremsatte spørgsmål til budgettet ikke er blevet besvaret – Keld beklager.

Budget 2016 blev sat til afstemning: Ingen stemte for – 7 stemte imod. Budgettet er dermed ikke godkendt af beboerne. Regnskabet 2014 viste et overskud på ca. 72.000, og ingen ønskede yderligere uddybning af de øvrige tal.

Keld orienterede om A og B-ordning og gennemgik fordele og ulemper ved de respektive ordninger og opfordrede afdelingsbestyrelsen til at drøfte, hvorvidt afdelingen skal overgå fra B-ordning til A-ordning – en eventuel beslutning herom skal foretages på et beboermøde.

Det affødte endnu en engageret diskussion om, hvad dette indebærer for beboerne, og ikke mindst hvordan den nuværende ordning med indvendig vedligeholdelseskonto anvendes til konkret vedligehold og kontrol heraf. Opstramningen af ordningen i afdelingen betyder, at fremtidig brug af pengene til indvendig vedligehold skal godkendes og kontrolleres af varmemesteren, således at pengene bliver brugt rigtigt.

Preben Jensen genopstillede til bestyrelsen og blev genvalgt og fortsætter sammen med Poul Kling og Gert Sørensen. Derudover blev Ole Frederiksmose valgt som 1. suppleant. Der var ingen, der stillede op til Skræppebladet eller FAS.

Plads til forbedring

Mødet sluttede med en generel og livlig debat om afdelingsbestyrelsens opgaver og tilgængelighed. En debat, der undertiden udviklede sig i en retning, så dirigenten måtte opfordre til en pæn tone og tilsidesætte personlig kritik af bestyrelsesmedlemmerne.

Debatten gav anledning til selvransagelse i afdelingsbestyrelsen og en indrømmelse af, at der er plads til forbedring, og man glæder sig over de nye kræfter i bestyrelsen.

Det er bestyrelsens ønske, at beboere og bestyrelse bliver bedre til at drøfte tingene og de praktiske tiltag i afdeling sammen – beboerne er velkomne til bestyrelsesmøderne – invitation hermed videregivet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 28
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data