Afd. 4: Gellerup­parken: Kommunen løber fra aftale

Afdeilng 4 – Gellerupparken

Afdelingsmøde med lille huslejestigning og få deltagere med snak om larm, en ny skole og en stor renovering

Afdelingsformand Helle Hansen varslede endnu et afdelingsmøde om Blok 4 på Gudrunsvej, med mindre Aarhus Kommune siger: ”Vi har en aftale”

Afdelingsformand Helle Hansen varslede endnu et afdelingsmøde om Blok 4 på Gudrunsvej, med mindre Aarhus Kommune siger: ”Vi har en aftale”

Beboerdemokraterne i Gelleruppark­en er trætte af Aarhus Kommunes lang­somme tempo i sagen om tryg­hedsgaranti til beboerne i tre op­gange i Blok 4 – den blok, som skal om­dannes til ejerlejligheder.

Så trætte er de af sagen, at de regner med at måtte indkalde til et ekstra­ordinært afdelingsmøde den 28. ok­tober med kun et punkt på dags­orden­en:
”Vil vi overhovedet stadig sælge Blok 4?”

Afdelingsformand Helle Hansen beklagede over for de kun 30 fremmødte beboere, at sagen om ejerlejlighederne endnu engang trækker ud, og at beboerne endnu ikke har kunnet få ordentlige informationer.

Der er gået kommunal jura i sagen. For et lille år siden sagde afdeling 4 ja til salg af blokken til ejerlejligheder ud fra den forudsætning, at beboerne i ejendommen kunne stå først til at blive tilbudt at købe deres lejlighed, og til en fair og lav pris.

Nu ved de ikke, om det stadig er muligt, fordi kommunen er usikker på juraen – og det betyder, at beboere, der vil genhuses med det formål at købe deres lejlighed senere, ikke ved, hvad lejligheden koster – måske bliver prisen højere end meldt ud for et år siden.

”Så må vi jo holde et afdelingsmøde og beslutte, om vi overhovedet vil sælge blokken. Med mindre kommunen meget snart melder, at ”vi har en aftale”,” sagde Helle Hansen.

Boligforening beklager

Aftenens ordstyrer, boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, be­klag­ede også forsinkelsen og lagde ansvaret på kommunen.

”Vi beklager, at kommunen er kommet med en aftale, der muligvis ikke vil kunne gennemføres,” sagde han.

Både han og direktør Keld Laursen nævnte, at der meget snart vil komme besked fra kommunen – og så vil kommunen kunne give mere præcis besked om, hvad der så er af muligheder: enten den gældende aftale – eller noget andet.

Lav huslejestigning

Beboerne i Gellerupparken havde i det skriftlige materiale kunnet se, at huslejen i 2016 vil være 1,1 procent højere end nu. Men en tvist med AffaldVarme er nu afgjort med en fordel på 200.000 kr., så huslejen kun stiger 0,9 procent.

Det fortalte administrationschef Su­sanne Witting i sin gennemgang af budgettet. Det har i øvrigt været svært at lave, fordi antallet af boligblokke er faldet – og falder yderligere næste år. Så kan det være svært at beregne driftsudgifterne.

Der var nogle spørgsmål fra beboerne, om det så betyder mindre personale, især gårdmænd. Og det gør det, idet budgettet indikerer tre færre ansatte. Susanne Witting understregede også, at når personale udfører arbejde for helhedsplanen – eksempelvis i forbindelse med nedrivningerne – så belaster det ikke afdelingens budget, men betales over helhedsplanen.

Ny skole?

Keld Albrechtsen nævnte, at boligforeningen har foreslået Aarhus Kommune at bygge en ny folkeskole i Gellerup – nemlig ved Hejredalsvej/Lottesvej. Det skulle der blive plads til, når Hejredalskollegiet erstattes af nye ungdomsboliger.

”Kommunen er positiv over for idéen, men jeg vil understrege, at det ikke betyder, at skolen er besluttet. Men nu har vi taget fat på diskussionen om en ny skole, som vi mener der er behov for.”

Larm ved foreningshus

En større diskussion startede, da flere beboere på Gudrunsvej 2 beklagede sig over nattelarm fra Foreningernes Hus. Huset må ikke bruges til private fester, men flere sagde, at det alligevel sker.

Det har været oppe i Husrådet at tillade private fester for at kunne tjene penge til driften af Foreningernes Hus. Men det er nedstemt af et flertal – netop for at undgå at udsætte naboerne for støj.

Keld Albrechtsen opfordrede afdelingsbestyrelsen – som er øverste ansvarlige for huset – og husrådet til at diskutere regler for benyttelse af huset, eventuelt, om private fester skal tillades. Der bør være underskrevne kontrakter om sluttidspunkter, støj og så videre. Hvis beboere generes af noget, skal de gå til boligforeningens administration med klager.

Renovering – også med bad

Inden årsskiftet skal boligforeningen søge Landsbyggefonden om at få en milliard kroner i tilskud til at renovere boligerne i Gellerupparken og Toveshøj. Salg af jord i begge afdelinger skal være med til at finansiere renoveringen.

”Jordsalg muliggør, at der også kommer nyt bad og køkken i lejlighederne,” sagde Keld Albrechtsen. Ud over renovering skal der lægges små lejligheder sammen til siden og opad for at få flere lejligheder i mellemstørrelsen. I dag findes der slet ikke lejligheder mellem 42 og 103 kvadratmeter i afdeling 4.

Blok 7 (Gudrunsvej 68-76) kommer hurtigst i gang som ”forsøgsprojektblok”, hvorfra erfaringerne skal bruges i resten af afdelingen. Blokken er valgt, fordi Tinesvejs forlængelse kommer lige op ad blokken, så der skal alligevel sættes nye støjdæmp­ende vinduer i.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 21-22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data