Afd. 4+5: Nye forbindelser på vej

Afdeling 4: Gellerupparken – Afdeling 5: Toveshøj

To meget forskellige, men begge helt centrale projekter i Helhedsplanen tager form i foråret 2016

I løbet af foråret vil to store og betydningsfulde projekter i Helhedsplan Gellerup og Toveshøj begynde at tage form. Det drejer sig om bypark-projektet og den kommende bygade. Byparken og Bygaden skal begge blive til oplagte veje at vælge, både for beboere og udefrakommende.

Bred bygade

Bygaden bliver fremtidens hovedgade i Gellerup med brede fortove, cykelstier og to kørebaner til biler. I begyndelsen kommer der en busvej, som senere bliver til et letbanespor. Mellem busvejen og kørebanerne bliver der anlagt en bred midterrabat med fliser og træer. Bygaden vil forbinde områdets to ankre for handel, City Vest og Bazar Vest.

Det færdige forslag til byparkprojektet er blevet præsenteret på beboermøder. Illustration: SLA arkitekter.

Det færdige forslag til byparkprojektet er blevet præsenteret
på beboermøder. Illustration: SLA arkitekter.

Park præsenteret

Det færdige forslag til bypark-projektet er blevet præsenteret for beboerne i Gellerup og Toveshøj på to informationsmøder i januar. Forslaget indeholder blandt andet en gennemgående hovedsti, ”Strømmen”, og klynger med opholdsrum, sportstilbud mv.

Parken kommer til at forbinde Skjoldhøjkilen med Brabrand Ådal og kan på den måde betegnes som et slags ”Missing Link” i Aarhus’ grønne infrastruktur. Det rigt illustrerede forslag kan ses i sin helhed på helhedsplangellerup.dk og på plancher i Helhedsplanens informationscenter Instant One – E&P Huset.

Nedrivninger nu

En anden markant begivenhed er nedrivningen af de to blokke A9 og A10 på Lottesvej og Bentesvej samt Hejredalskollegiet. De to blokke er nu helt tømte for beboere, og den fysiske nedrivning går i gang i begyndelsen af februar. Nedrivningerne giver plads til opførelsen af 400 nye ungdomsboliger, som lige nu er i konkurrence, ligesom Aarhus Kommune på sin del af arealet ønsker at opføre private rækkehuse.

Det ser dramatisk ud, når en blok bliver fjernet bid for bid. Foto: Helya Ahmadi, Dokumentationslauget.

Det ser dramatisk ud, når en blok bliver fjernet bid for bid. Foto: Helya Ahmadi, Dokumentationslauget.

Genhusning i gang

Blokken B4 på Gudrunsvej skal ikke rives ned, men forandres. Der skal bl.a. etableres et hul igennem blokken, hvor en vejforbindelse skal forbinde den kommende bygade med Aaby Ringvej.

Derfor er en del af beboerne i blokken blevet opsagt og skal genhuses permanent. Andre beboere skal flytte i den periode, hvor blokken gennembrydes.

De har både mulighed for at blive genhuset permanent eller midlertidigt. Processen med genhusning gik i gang den 1. december 2015 med et års varsel.

Omkring halvdelen af de berørte beboere har allerede været i dialog med boligforeningens medarbejdere i det infocenter for genhusning, der er indrettet i en prøvelejlighed på Gudrunsvej.

Her bliver deres ønsker og behov til en ny bolig kortlagt, hvorefter arbejdet med at finde en passende ny bolig går i gang.

Arealer ryddet

Selv om arealerne ud mod Aaby Ringvej lige nu ligger uberørte hen, er der også her aktivitet. Arealerne skal sælges til private investorer, og indtægterne herfra kan så bidrage til de renoveringsplaner for de eksisterende blokke, som er under planlægning.

Derfor er arealet syd for Globus1, hvor både boligforeningen og kommunen ejer jord, for nylig blevet ryddet op og ryddet for beplantning. I stedet er der blevet sået græs, og arealet er således klargjort til anlæggelsen af den sidste, sydlige del af Gudrunsvej samt en ny bebyggelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-01 Februar side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data