Afd. 5: Indtryk fra beboer­mødet på Toveshøj

Afdeling 5 – Toveshøj

Laden og helhedsplanen var de store temaer for septembermødet

Beboerformanden, Anett S. Christiansen, lagde under sin beretning ud med det ironiske i, at hun plejer at tænke ” der er da ikke sket noget siden sidste møde,” men, når hun så dykker lidt ned i loggen – jo, så er der sket meget alligevel.

Laden har været den største forandring.
30. juni ophørte Tousgaardsladens Venners lejemål, og Laden er nu helt Toveshøjs egen.
Visionen er, at Laden skal fungere som ”beboernes egen dagligstue.”

I dag er der nogle få faste aktiviteter i huset, og bestyrelsen ønsker et hus med aktiviteter fra tidlig morgen. Sammenfattet bliver Laden en øvelsesplatform, indtil det nye Beboer-og sundhedshus står færdigt. Men beboerne bliver inddraget i processen.

Afdelingsbestyrelsen var før beboermødet på en studietur til seks forskellige steder i København og Malmø for at studere forskellige former for forsamlingshuse, og inden beboermødet var der planlagt studietur til København den 8. oktober. En af konklusionerne fra afdelingsbestyrelsen var dog behovet om ”fleksibilitet og atter fleksibilitet.”

Helhedsplan – nu med bus

Toveshøj ejer jorden, som huser børnehaver på Janesvej. Når børnehaverne er revet ned og overflyttet til Tovshøjskolen, vil jorden blive solgt – og pengene blive brugt til renovering af lejlighederne på Toveshøj.

Man har på Gudrunsvej haft en cykelsti siden foråret 2015 – det får man også på Lenesvej og Janesvej. Og som man i Gellerupparken har fået Karen Blixens Boulevard og får Trille Lucassens Gade, får man på Toveshøj en forlængelse af Janesvej, så den kommer til at gå rundt om Toveshøj.

Når Janesvej er forlænget, vil den kommende bybuslinie nr. 24 køre rundt om Toveshøj. Indtil da vil der en gang i timen på hverdage være bustransport fra Toveshøj. Noget mindre end frem til 11. august 2017. Den mangeårige proces med at få bedre buslinier er dog ikke slut. Gellerup Fællesråd arbejder stadig på at få linje 4a og linje 15 til at betjene området bedre.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Huslejenedsættelse og skraldesug

Huslejen kommer til at falde med 1,8 % i 2017 på grund af øget råderum. Det svarer til 14 kroner pr. kvadratmeter, kunne administrationschef Susanne Witting fortælle i sin beretning.
Et overskud på 2015-regnskabet har frigjort 706.000 kroner til afdelingen, og sammenholdt med en række besparelser og øgede indtægter sikrer det en lavere husleje i tre år.

Lejeindtægterne og øgede renteindtægter har en effekt på regnskabet, der trækker i den positive retning. For eksempel stiger renteindtægterne med 0,8 %. Vaskeriet og driftssikringen fra Landsbyggefonden hjælper til. Samlet forventer Brabrand Boligforening, at indtægterne i 2017 vil stige med 2,8 millioner kroner.

Malurt i bægeret

Det defekte skraldesug har hen over sommeren vist, at driften på Toveshøj er sårbar. Reparationen af skraldesuget på grund af ekstremt uansvarligt brug har været teknisk særdeles kompliceret og meget kostbar.

Anett S. Christiansen oplyste, at hvis skraldesuget i fremtiden ikke bliver brugt ansvarligt, kan løsningen meget vel blive, at skraldesuget afskaffes, og at man efterfølgende skal gå ned til containere med sit skrald. Både hærværkskontoen på Toveshøj og udgifterne til renholdelse af området forventes at stige med samlet over 800.000 kroner i 2017.
Administrationens beretning blev godkendt.

Ny repræsentant til Skræppen

Abdi Muhamud blev valgt til Skræppebladets redaktion, hvor afdelingen i knapt et år ikke har været repræsenteret. Og som traditionen byder på Toveshøj, sluttede mødet med smørrebrød og lidt drikkevarer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data