Afd. 11: Husleje­stigning i Odinsgård

Afdeling 11 – Odinsgård

Ungt beboermøde med mange børn til stede

Forsøgsvis var det ordinære beboermøde i Odinsgården indkaldt til en lørdag formiddag. Det var vist en succes, for der var stort fremmøde, og mødet varede til ud på eftermiddagen. 15 hustande var repræsenteret. Det var mest unge mennesker, og flere havde taget deres børn med, så Valhalla var stuvende fuld. En velforsynet klimavenlig brunch var også attraktiv.

Flere havde taget deres børn med til mødet, der foregik lørdag formiddag.

Flere havde taget deres børn med til mødet, der foregik lørdag formiddag.

Dagens dirigent Vagn Eriksen havde i begyndelsen en let opgave, men til sidst opstod der en del debat og forvirring omkring de fremstillede forslag.

Formand Lene Olm indledte sin beretning med at understrege, at afdelingen ikke afgiver suverænitet, og at der var stor forskel på optimering og effektivisering. Driften skulle ikke optimeres efter grønthøster-metoden.

”Vi skal have overskud til at hjælpe hinanden,” fortsatte hun og henviste til ’Days of Happiness’.

Drift og teknik

Blandt de mange tiltag, der er foretaget, blev nævnt affaldssorteringen. De nye containere var blevet gravet ned i lerjord, så der sivede vand ind, og en løsning havde været dyr. Til gengæld var beboerne gode til at sortere affald. Der var opført et skur til cykler, og garager, der kunne lejes.

Afdelingen var overgået til B-ordningen. De nye synsteams var dårligt organiserede og var blevet til en stat i staten.

Det var svært at finde besparelser på driften, og et ekspertvælde bestemte helt almindelige opgaver. Afdelingen ønskede så få leverandører som muligt, helst faste, så man vidste, at de kendte bygningerne og vidste, hvordan arbejdet skulle udføres. Facaderne suger vand. Afdelingen vil gerne overtage et areal med skov sydvest for afdelingen fra Bifrost. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Johnny W. Rasmussen fra Holmstrup præsenterede Klub 277, og Peter Iversen, der aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen, gjorde opmærksom på Værestedet i Holmstrup. Peter Iversen gjorde bl.a. også opmærksom på, at denne afdeling kom bag i køen med ansøgninger til Landsbyggefonden.

Tunge udgiftsposter

Lene Olm og administrationschef Susanne Witting redegjorde for regnskabet og budget 2019. Afdelingen havde givet et overskud på 149.000 kr., men da man havde brugt af henlæggelser, blev der en huslejestigning på 1,8 %. Elevatorerne er meget dyre og svære at få reparereret. Afdelingen har den største fraflytningsprocent i boligforeningen, hvilket uundgåeligt fører ekstra udgifter med sig. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Forslag

Der var fremsat en lang række forslag. Ændringer af forretningsordenen omkring indkaldelse til beboermøder, vedligeholdelsesreglementet om gulvlag og ordensreglementet omkring boretider og behandling af farligt affald blev vedtaget enstemmigt, mens et forslag om obligatoriske arbejdsdage blev sendt tilbage til afdelingsbestyrelsen, bl.a. fordi det blev dyrt at få driftspersonalet til at medvirke.

Det blev vedtaget, at katte skal være neutraliserede, mens et forslag om stramning af reglerne for besøg af dyr blev nedstemt.

Kassevogne skal være på de store parkeringspladser, og der skal være særlige betingelse for handicapbiler, mens et forslag om, at campingvogne skal anmeldes, blev trukket.

Forslaget om asfaltering af parkeringspladser med plads til el- og delebiler skabte en del forvirring. Det endte med, at det blev vedtaget, at et areal skal reserveres til delebiler. Endeligt blev det vedtaget, at der kun må anvendes de vaske- og skyllemidler, der udleveres i vaskeriet.

Udtalelse

På forslag af Anders Nielsen blev der med stor opbakning vedtaget en udtalelse, som protesterer mod nedrivning af gode almene boliger i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

Karsten Pedersen, Deirdre Bille og Jacob Johannesen blev valgt til afdelingsbestyrelsen med Anders Nielsen som førstesuppleant, mens Eovin Liv Larsen blev valgt til bestyrelsen for FAS Nord.
Under eventuelt blev der klaget over dårligt afløb og stoppede kloakker. Derefter kunne de fremmødte fortsat nyde brunchen og samværet med naboer.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 1,8 %.
Gennemsnitlig husleje familiebolig: 998 kr. pr. m2.
Gennemsnitlig husleje ungdomsbolig: 789 kr. pr. m2.
103 lejemål, heraf 20 ungdomsboliger.

Adresse: Stenaldervej, 8220 Brabrand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data