Bolig­foreningens handlinger kan ramme beboerne

Læserbrev

En boligforening skal altid have tilladelse fra kommunen, inden den kan begynde større renoveringer af støttede boliger, men den regel så Brabrand Boligforening stort på

I oktobernummeret af Skræppebladet skriver bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening Helle Hansen om foreningsbestyrelsens rundtur til efterårets beboermøder, hvor der blandt andet er blevet fortalt om samarbejdet med Aarhus Kommune. Helle Hansen lægger ikke skjul på, at hendes og bestyrelsens klare holdning er, at samarbejdet med særligt Teknik og Miljø har udviklet sig negativt.

Jeg vil gerne benytte mig af anledningen til at fortælle om, hvordan vi ser sagen fra kommunens side, så Skræppebladets læsere får begge parters syn på sagen. Helle Hansen får det til at lyde, som om at kommunen har handlet meget groft.

En boligforening skal altid have tilladelse fra kommunen, inden den kan begynde større renoveringer af støttede boliger, men den regel så Brabrand Boligforening stort på, da man valgte at gå i gang med renoveringen af boligblokken i Toveshøj, uden at byrådet havde haft mulighed for at diskutere, om istandsættelsen til 108 mio. kr. var den bedste løsning.

Helle Hansen nedtoner forløbet og kalder det blot for ”en fejl”, men det er værre end det. Der er tale om et klokkeklart brud på reglerne. Jeg husker ikke at have hørt om lignende tilfælde tidligere.

Teknik og Miljø står ikke alene med kritikken af Brabrand Boligforenings overtrædelse af reglerne. 30 ud af 31 byrådsmedlemmer rejste tidligere i år en stærk kritik af boligforeningens handlinger i sagen. Landsbyggefonden har ligeledes kritiseret boligforeningens fremgangsmåde og mener, at der er tale om et tillidsbrist. Landsbyggefonden kalder fremgangsmåden ”stærk kritisabel” og opfordrer til, at man fremover skærper dokumentationskravene.

Jeg vil benytte anledningen til at påpege, at støtten fra Landsbyggefonden er altafgørende for både boligforening og kommune, hvis ikke de tilbageværende beboere skal ende i økonomiske problemer forårsaget af boligforeningens uansvarlige handlinger.

Det vil i mine øjne være dybt urimeligt, hvis beboerne skal bøde for, at deres boligforening ikke har overholdt reglerne.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at denne sag dybest set handler om gennemsigtighed. Lejere af almene boliger og dermed også lejere i Brabrand Boligforening skal kunne være sikre på, at deres boligforening handler efter reglerne, for det er dybest set lejernes penge, der er på spil.

Derfor er det kun rimeligt, at man handler åbent og ærligt. Det mener jeg ikke, at Brabrand Boligforening har gjort i den konkrete sag. Jeg håber, at vi snarest kan få ryddet op i denne sag, så vi kan få genoptaget det ellers gode samarbejde.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Bünyamin Simsek

Bünyamin Simsek. Arkivfoto af Elsebeth Frederiksen fra Skræppebladet maj 2014


Svar fra Helle Hansen,

skribent på Skræppebladet og medlem af foreningsbestyrelsen

en stor advokatundersøgelse, som forhåbentlig afklarer, hvad der er gået galt

Kære rådmand og gamle underbo

Artiklen, du refererer til, er en sammenskrivning af foreningsbestyrelsens beretning, der blev holdt på alle efterårets beboermøder i Brabrand Boligforening. Det er således foreningsbestyrelsens holdning og ikke kun min, der er beskrevet.

Du skriver, at jeg nedtoner forløbet omkring blokken A17 på Toveshøj som blot ”en fejl”. Og så gradbøjer du ordet fejl og skriver, at det er værre end det.

Lige for tiden er der gang i en stor advokatundersøgelse, som forhåbentlig afklarer, hvad der er gået galt. Burde vi ikke vente på resultatet af undersøgelsen, før vi dømmer – ellers er det mange dyre kroner, der er spildt. Penge, som enten beboerne i boligforeningen eller de aarhusianske borgere ender med at skulle betale på den ene eller anden måde.

Du skriver også, at det handler om gennemsigtighed. Her kan jeg som almindelig borger og i særdeleshed som beboer i Brabrand Boligforening godt undre mig. For når jeg kigger på Aarhus Kommunes hjemmeside efter referater fra de årlige møder om styringsdialog mellem boligorganisationer og kommune, ja, så kigger jeg forgæves efter referater fra møder med Brabrand Boligforening.

På hjemmesiden kan jeg kun finde referater tre år tilbage fra møder med alle kommunens andre boligforeninger. Fra min bestyrelsespost ved jeg, at dialogmøderne har været efterspurgt fra boligforeningens side i flere år, men kommunen vil tilsyneladende ikke mødes. Måske er der en grund til, at nogle ting er kørt af sporet.

Venlig hilsen

Helle Hansen

ja, så kigger jeg forgæves efter referater fra møder med Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-08 December
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2019-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data