Afd. 22: Afdelingsmøde i Sonnesgården

Afdeling 22: Sonnesgården

Velbesøgt, hyggeligt og med små huslejeforhøjelser

af Hans Esmann Eriksen. Foto af Bo Sigismund

Efterårets afdelingsmøde i Sonnesgård­en var velbesøgt. 68 ud af beboelsens 95 lejligheder var repræsenteret.

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden for bestyrelsen samt de 4 tovholdere for de 4 udvalg, der organiserer det daglige liv i afdelingen.
Bestyrelsen i Sonnesgården har nemlig valgt at inddrage mange personer i planlægningen og udførelsen af de mange aktiviteter, der foregår i afdel­ingen. Dermed kan bestyrelsens 7 medlemmer koncentrere sig om de store linier, mens de 20-25 medlemmer af udvalgene får dagligdagen til at fungere.

Afdelingen har haft 5-årsjubilæum, og det blev fejret ved et 2-dages arrangement sammen med Brabrand Boligforenings 60-årsdag. Alle udvalg­ene var engageret i at gøre det til en rigtig god fest.

5-årsjubilæet har medført, at 5-årseftersynet af ejendommen er gennemført. I sidste måned har det vist sig, at sætninger i undergrunden har givet problemer med kloakledningerne. Det vil give anledning til et større reparationsarbejde; men det forlyder, at entreprenøren og rådgiveren vil vedgå ”arv og gæld”
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

Budgetvedtagelse – små huslejeforhøjelser
Kassereren, der var nytiltrådt, forelagde budgettet, der viste en samlet huslejestigning på 3,99%. Stigningen er lille, når den sammenlignes med stigningerne i andre afdelinger, men den er rigtig lille, når man ser, at huslejestigningen over de sidste 5 år er 1,5% i alt.
Der er mange årsager til det gode resultat – få vedligeholdelsesopgaver, fordi bygningen er ny og begrænsede renholdelses- og renovationsomkostninger, fordi beboerne er aktivt involverede i at begrænse omkostning­erne.
Ud over lønstigninger og indeksering af omkostninger er årsagerne til stigningerne afdrag på et lån til at betale ekstraomkostninger ved reparation af taget efter stormen for ca. 3 år siden.

Indkomne forslag
Involvering af frivillige i vedligehold­elsesarbejder
Et af de 4 indkomne forslag gik glat igennem med støtte fra bestyrelsen. I det forgangne år har frivillige beboere hjulpet med til at male et ca. 150m. langt hegn ind til naboen, og beboerne hjælper med at male gelændere og træværk på svalegangene. I forlæng­else af denne politik blev det foreslået, at frivillige beboere påtog sig at male fælleshuset udvendigt næste år. Der foreligger et eksternt tilbud på denne opgave på 195.000 kr. Bestyrelsen lovede at arbejde på at finde tilstrækkeligt frivillige til at løfte denne store opgave. At opgaven er stor ses af, at det samlede beløb, der afsættes årligt til planlagt vedligehold er omkring 650.000 kr.
Under debatten af forslagene blev det tydeliggjort, at indsatsen var frivillig og ikke kunne gøres til en del af udlejningsaftalen med den enkelte beboer.

Valg til bestyrelsen
Et enkelt nyt ansigt
Der var 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg. 4 fra bestyrelsen genopstillede, og 3 yderligere meldte sig. Afdelingsmødet viste sin tilfredshed med en bestyrelse, der blev kraftigt ændret sidste år, ved at genvælge alle og indvælge en enkelt ny i bestyrelsen.

Et hyggeligt og fordrageligt møde
Under mødet var der flere pauser bland andet for at optælle stemmer til bestyrelsesvalget. Snakken gik lystigt mellem deltagerne understøttet af de øl og vand, som den sparsommelige bestyrelse havde stillet til rådighed. Den store spisning kommer først til den årlige frivillige middag, hvor alle ”Der fulgte og bar” får, så hatten passer.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt