Et besøg på Tycho Brahes ø

Et spændende besøg i historiske rammer

Selv den, der ikke ved meget om astronomi, kender begrebet en Tycho Brahes-dag. Det er tvivlsomt hvorvidt han virkelig selv har lavet tabellen over de heldige og uheldige dage (se tabellen på http://da.wikipedia.org/) eller han blot er blevet misbrugt af en ukendt astrolog, men udtrykket lever. Det gør mindet om en stor dansk videnskabsmand også, selv om museet jo altså ligger i Sverige.

Tycho, eller på dansk Tyge, var af adelig familie og var udset til at studere jura. Men han fandt ingen fremtid i det fag og kastede sig i stedet over naturvidenskaberne. I 1572 blev hans interesse vakt af en ”ny stjerne” – på latin en Stella Nova – og det førte til en indsats inden for astronomien, der var banebrydende på sin tid, og hvis videnskabelige resultater og nøjagtige observationer stod som det højest opnåede i næsten 300 år. Ud fra de forudsætninger, at kikkerten først blev opfundet efter hans død, og at vores nuværende opfattelse af Universet endnu ikke var verificeret, er det en enorm bedrift.

Men ikke nok med det, Tycho Brahe arbejdede desuden med fysik, kemi, havebrug, medicin og meteorologi. Man kan få mange og gode oplysninger om ham på nettet, så de skal ikke gentages, men det er endnu mere spændende at besøge Ven, hvor han levede og arbejdede fra 1576 til 1597. Da blev han uvenner med den nye konge, den magtglade (da 19 år gamle) Christian IV. Tycho og hans familie måtte drage i eksil i Prag, hvor han døde i 1601.

Ven var dengang dansk, men fulgte med Skåne under Sverige i 1658 efter de tabte krige. Ven er et højt plateau med klinter, ikke en lav ø som Saltholm, og der er 2 havne. I dag er det en turistø; der bor ca. 360 faste indbyggere, og der er stadig lidt landbrug og gartneri. I 1973 besøgte jeg øen – dengang kunne man sejle fra Danmark. Og nu blev det så igen Tycho Brahes dag.

Siden dengang er der kommet asfalt på vejene (jo, der er mere end en), og ikke mindst er der siden 2000 opstået et særdeles flot og interessant museum midt på øen. Uranienborg er for længst gået til grunde, men er markeret med et haveanlæg. Stjerneborg er udgravet og restaureret og er nu ramme om et kort, men indholdsrigt multimedieshow. Men ikke mindst er den nedlagte kirke, som er nabo, blevet til museum.
Ven eller Hve(e)n – svenskerne bruger begge former – er let tilgængelig med færge fra Landskrona. Sejladsen tager 30 minutter. Man kan få bilen med, men en cykel er helt tilstrækkeligt, og har man den ikke, kan man leje cykler, endda tandems, på øen. Turen er dyr nok endda, for køreafstanden fra København er 90 km hver vej og så er der bropengene. Der er også mulighed for at sejle fra København om sommeren, men turen er lang, og der er ikke så mange afgange.

Der er afmærkede cykelruter, og man finder uden videre museet. Det ligger som sagt i en kirke, men ikke øens gamle kirke, som efter at være gået i forfald blev opgivet i 1899, men dog genistandsat 1939. Derimod var der efterhånden ikke brug for to kirker, hvorfor man nedlagde den nyere kirke fra 1899 og gjorde den til rammen om et museum for Tycho Brahe, hans liv, naturvidenskaben og desuden for hans lærde, men langt mindre kendte søster Sophie Brahe. Museet er let tilgængeligt, og også familier med børn kan have en spændende og udbytterig oplevelse. Udenfor ser man de medicinske haver, en værkstedshave for børnene, en planetsti og lige overfor ligger Stjerneborg.

Stjerneborg blev bygget under jorden for at undgå vibrationer, og et observatorium er uopvarmet, så det har været en kold tjans. Multimedieshowet tager en med til en observationsaften ved instrumenterne, hvor Tycho og flere assistenter samtidig aflæste og noterede, omhyggelige til det yderste. Samtidig giver foredraget et indtryk af de tanker og idéer, som da var de fremherskende, og Tychos egne betragtninger over verden.

Det er svært ikke at blive betaget af verdensrummet, og ens forståelse bliver bedre når man får at mærke, hvad nutidens avancerede videnskaber bygger på. Måske er der ikke mange af læserne, der tager turen, men læs selv videre og prøv så at besøge vores eget observatorium her i Århus. Der er ofte mulighed for at få det at se.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data