Sporene skræmmer

Læserbrev

Der er brug for succeshistorier fra beboere bosat i Toveshøj og Gellerup.

Jeg er bosat i Toveshøj, flyttede i min lejlighed med min treårige datter i november sidste år på grund af nærheden til mit arbejde. Jeg har et gammelt boligbrev i en anden boligforening og blev mødt med megen undren fra familie og venner, da jeg meldte mig ind i Brabrand Boligforening og accepterede et tilbud om en lejlighed her – nogle gik endda så langt som at spørge mig: ”hvordan tør du det?!”.

Vel havde bydelen lige inden min indflytning gjort sig negativt bemærket på grund af flere påsatte brænde i de lokale børnehaver, og den slags er desværre kun med til at skabe og bekræfte fordomme. Men faktum er, at jeg kun kan berette positivt om at bor i kvarteret her – nærheden til grønne områder og City Vest, ro og renhed (sådan da) og ikke mindst imødekommende naboer, der hilser pænt, holder døren og inviterer til te.

Første møde
Når der alligevel er kommet malurt i bægret skyldes det mit første møde med lejligheden og boligforeningen, som forløber således: Jeg låser mig ind i min nye lejlighed for første gang lørdag den 8. november, og tror ikke mine egne øjne!

De tidligere beboere har efterladt et stueloft fuldt tapetseret, med ledninger hængende ned efter noget der ligner resterne af en skillevæg. Stuevæggene er malet i højglans 50, karmene er overalt sennepsgule og desuden mangler skabslågerne i gangen… Kort sagt er lejligheden overhovedet ikke blevet istandsat siden de tidligere lejere flyttede ud.

Straks efter weekenden kontakter jeg varmemesteren som tilkendegiver, at der må være sket en fejl – han troede håndværkerne var gået i gang. Et større renovationsarbejde bliver foranstaltet og den 14. november er min lejlighed endelig beboelig.

Nogle uger senere henvender jeg mig personligt hos Brabrand Boligforening for at søge om en vis refusion af den første måneds husleje.

Jeg får at vide, at de vil kigge på sagen, men efter fire-fem uger, hvor jeg ikke har hørt fra dem, ringer jeg til kontoret. Her bliver det mig fremlagt, at der i henhold til reglerne om ”dag-til-dag” indflytning ikke findes nogen berettigelse til huslejerefusion.

Jeg får at vide, at når en ny beboer som i mit tilfælde vælger at få lejligheden sat i stand frem for selv at stå for det, er det er almen praksis at vente med istandsættelsesarbejdet til beboeren er flyttet ind.

Da jeg spørger om jeg må få oplyst, hvilke paragraffer, der henvises til, bliver jeg bedt om selv at finde det i det tilsendte materiale. Da jeg anmoder om at få mit afslag på skrift, afvises det purre.

Da jeg endelig spørger om klagemuligheder over afgørelsen, får jeg at vide, at en klage vil havne på samme kontor, så det vil jeg ikke få spor ud af.

Langt fra drøm til virkelighed

I dag generer det mig ikke halvt så meget, at jeg skulle betale fuld husleje for en lejlighed, der ikke var beboelig de første to uger, som det generer mig at tænke på, hvilken fremtid Toveshøj og Gellerup går i møde. Bydelen har de facto store problemer, og fra politisk hold er der mange ambitioner om at vende udviklingen, for eksempel ved at tiltrække såkaldte ressourcestærke beboere.

Men bydelen har også et imageproblem, og jeg må sande, at det ikke alene skyldes negative avisoverskrifter og fordomme ude i befolkningen, at vejen er lang fra de store politiske drømme til virkelighedens verden. Vil man vende udviklingen og fremme en mere varieret beboersammensætning, handler det i høj grad – eller måske i endnu højere grad – også om lejlighedernes standard og hvilket serviceniveau, boligforeningerne kan og vil præstere.

Min familie og venner kommer naturligvis gerne og besøger mig i min lejlighed her i Toveshøj. Men de spørger mig, hvornår der kommer nogen fra boligforeningen og fjerner det gamle vinylklister i gangen og mærkerne i gulvet efter skillevæggen i stuen, som de tidligere beboere har efterladt. Der kommer ikke nogen… men sporene skræmmer.

Af Susanne Winther
Janesvej 15, 2, -3
8220 Brabrand

Svar
Af tidsmæssige årsager i forbindelse med produktionen af Skræppebladet har det ikke været muligt at nå at få kommentarer fra administrationen og driften til de relevante dele af ovenstående læserbrev. De vil derfor blive bragt i næste udgave af Skræppebladet.
/redaktionen
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt