Fuld drøn på helheds­planen

Mange planer og idéer undersøges

Nu er der fuld drøn på udarbejdelsen af helhedsplanen for bydelen Gellerup-Toveshøj. Beboerdemokratiet er oppe i høje omdrejninger: de to afdelingsbestyrelser har indleveret en lang række forslag til skabelse af ungdomsboliger, ældreboliger, sundhedscenter, ungdomshus, rådhusplads, kultur, moske og meget, meget mere.

Nu skal der regnes på det hele – og det skal besluttes, hvor stor en andel af boligerne i området, som i fremtiden skal være almene boliger, medejerboliger, andelsboliger og ejerbolig­er – og om der skal udpeges en blok til forsøg med salg af almene boliger. Samtidig ønsker vi en energimålsætning, så hele bydelen lever op til byrådets plan om et CO2-neutralt Århus. Vi skal gå i spidsen, når det gælder energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik.

Nye rådgivere

Århus kommune og Brabrand Boligforening har valgt to rådgiver-grupper til at hjælpe os med dette store arbejde. Det er Cowi sammen med Kjær og Richter og Effekt – og JWH-arkitekter sammen med Creo-arkitekter-Birk Nielsen.

Disse rådgivere skal nu bearbejde de fire arkitekt-forslag, som er offentliggjort, og hjælpe os med at udarbejde de konkrete detaljer i Helhedsplanen. Et enkelt eksempel: Det er foreslået, at der skal bygges boliger på sydgavlene i Gellerup. Hvad koster det, hvilke boliger skal bygges her?

Alt dette skal beskrives, så alle de mange brikker i det store puslespil kan lægges i den samlede plan, der skal vedtages af byrådet og boligforeningens repræsentantskab til februar næste år.

Konkrete initiatiativer her og nu

Helhedsplanen er ikke bare fremtid på lang sigt. Der skal ske noget her og nu. Og det gør der også. Med bl.a. Meyer-projektet blev der taget fat på at forbedre bydelen.

Der er allerede sket pæne forandringer i de grønne områder – og det er hensigten, at arbejdet med arealerne skal fremskyndes. De store friarealer skal omdannes, så der bliver en flot sammenhængende grøn kile med bl.a. løbestier ned gennem Toveshøj og Gellerup – og så skal der skabes lokale friarealer i tilknytning til boligerne.

Dette kan vi allerede nu begynde at skabe. Der skal også laves en social helhedsplan for bydelen. Det handler om bedre udnyttelse af områdets mange menneskelige kræfter ved bl.a. at styrke foreningslivet og Samvirket for Gellerupparken og Toveshøj (partnerskab mellem foreninger, boligforening, politi og Århus Kommune).

Vi har ansøgt landsbyggefonden om midler til bl.a. at skabe et ”Foreningernes Hus”. Målet er også, at flere unge i området får en uddannelse eller får et job ved bl.a. at styrke vejledningen af børn og unge. Den kommunale indsats på dette område skal styrkes.

Gellerup Højskole

Højskolen har gennemført en række dagskurser med udgangspunkt i lokalerne på Nordgårdsskolen. Nu planlægges inden for det kommende år oprettelsen af en højskole med overnatning og længere kurser, altså en rigtig klassisk dansk højskole.

Den skal være åben for alle og være et tilbud både for beboerne her i området og også fra andre bydele – og fra hele landet. Integrationsministeriet har netop meldt ud, at højskolen på bestemte betingelser vil kunne få seks millioner kroner i tilskud i årene 2009-12. Med disse midler og et godt samarbejde med de århusianske boligforeninger og Århus kommune mener vi nu, at det vil være muligt at skabe den ny højskole.

Tryghedsgaranti
Det skal endnu engang slås fast med syvtommersøm, at de store forandringer i bydelen bygger på en tryghedsgaranti, der sikrer, at ingen tvinges til at flytte fra området. Hvis lejligheder skal omdannes til andre formå, så skal beboerne have tilbud om en anden bolig i området.
Denne garanti har vi aftalt med samtlige partier i byrådet og boligforeningen står inde for, at den overholdes.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Bjerregaard vil stadig vælte blokke i Gellerup | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] for Skræppebladet: http://skraeppebladet.dk Fuld drøn på helhedsplanen Bulldozer, kegler, perler og betonkasser Kan de overhovedet regne i Venstre? Gellerup: TV2oj-fejl i [...]
Link: skraeppebladet.dk/2009/05/bjerregaard-vil-stadig-v%c3%a6lte-blokke-i-gellerup/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-03 April
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data