Aftale om helheds­plan

Positiv tilvækst i Gellerup-området

Natten til tirsdag d. 23. juni indgik Brabrand Boligforening og Århus Byråd en aftale om udarbejdelse af en ny dispotionsplan for Gellerup-Toveshøj-området. Det sidste forhandlingsmøde var ganske hårdt og varede fra kl 18 til kl 02, fordi der fra politisk hold blev stillet krav, som Brabrand Boligforening og afdelingsbestyrelserne i Toveshøj og Gellerupparken ikke var enige i.

Men det lykkedes til sidst, at få enderne til at mødes. Her er ikke tale om en afslutning, men om en begyndelse. Det er nemlig aftalt, at et nyt planforslag – en såkaldt dispositionsplan – skal sendes til offentlig høring i løbet af vinteren, således at en endelig plan kan udarbejdes i foråret 2010.

Denne plan skal så næste sommer til godkendelse i byrådet og boligforeningens repræsentantskab, inden den kan træde i kraft. Alle beboere får derfor mulighed for at give deres mening til kende og få besvaret al­le spørgsmål om planens konsekven­ser, inden der endeligt slås søm i.

En plan med tilvækst

Planen bygger i meget høj grad på boligforeningens oprindelige idé om en ”plus-plan”, altså en plan med tilvækst. Det sker ved, at der laves en ny bygade fra Toveshøj til City Vest.

Det præcise forløb for denne bygade skal diskuteres nærmere. I den forbindelse skal der etableres flere hundrede kommunale arbejdspladser i området samt skabes ny kultur og aktivitet, bl.a. vil gerne have et centralt torv og meget mere. Og det er nu planen, at Gellerup Højskole til vinter skal starte i en del af Hejredalskollegiets bygninger. Der er fra Integrationsministeriet stillet 6 mio kr til rådighed til dette projekt. Endvidere vil der komme midler fra Landsbyggefonden til opstart af Foreningernes Hus.

Vi håber også, at der kan skaffes midler til en første opstart af et sundhedscenter på Toveshøj. Der vil således allerede inden for det kommende år blive taget en række skridt, som ikke behøver at vente på den samlede plan. Det gælder også en række forbedringer i området, som de to afdelingsbestyrelser i samarbejde med kommunen har planlagt – med de grønne områder, stier, belysning m.v.

Tilvækst og nedrivning

En stor del af planen handler om at bygge nyt. Der bliver tale om ældre- og ungdomsboliger, ejer- og medejerboliger. De kan del bygges i forbindelse med de eksisterende blokke med f.eks. såkaldt ”penthouse”-byggeri eller udbygning på gavlene. Og der kan bygges langs Gudrunsvej på jorden over mod Ringvejen.

Planen vil medføre en ændring af beboersammensætningen på sigt, fordi andelen af almene familieboliger falder i takt med, at der bygges andre boligtyper. Det er målet, at andelen af almene familieboliger i 2030 er nede på 30%.

I forbindelse med bygaden og andre vejføringer ind i området vil der blive tale om at nedrive tre blokke. Der gælder i den forbindelse en tryghedsgaranti, således at alle, der må fraflytte en lejlighed, får ret til at blive i området. Alle beboere, hvis lejlighed kan blive berørt af planen, vil naturligvis i god tid få information herom.

I Brabrand Boligforening har vi ikke på noget tidspunkt været afvisende over for nedrivning, salg eller omdannelse til erhverv og kontor, hvis det var en naturlig følge af de mål, der blev opstillet for helhedsplanen, og at vi kunne se en gavnlig effekt for området. Men vi har sagt nej til rive ned bare for at rive ned.

Aftalen er identisk med det forslag, som afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken fremlagde i marts i år. Her peger de på salg og omdannelse af boliger med det resultat, at 1776 almene boliger vil være reduceret til 1200. Herunder også sammenlægning af utidssvarende 1-værelsesboliger i Gellerupparken.

Salg af jord og lejligheder

I den forbindelse indeholder planen salg af lejligheder i to blokke, i første omgang en enkelt blok som forsøg. Dette forudsætter en godkendelse fra regeringen af ny regler, for det kan ikke lade sig gøre med de gældende bestemmelser, i hvert fald ikke på en ordentlig måde.

Planen forudsætter også, at regeringen godkender vores forslag om, at indtægter fra byggemodning og salg af jord langs Ringvejen kan bruges til at betale for planen. Hvis regeringen ikke godkender dette, så kan planen ganske enkelt ikke gennemføres.

Vi synes ikke, at staten indtil nu har bidraget fantastisk meget til planen, så vi har en stærk forventning om, at regeringen nu – ikke mindst da der er bred opbakning i byrådet – vil gå mere aktivt ind med støtte. Og vi har også en forventning om, at med denne aftale vil de forskellige myndigheder have forståelse for, at vi i Brabrand Boligforening samtidig har en række andre opgaver, der med myndighedernes bistand skal løses, f.eks. betydelige renoveringsarbejder i vores ældre afdelinger. Disse ting skal vi klare samtidig med helhedsplanen – og det kan vi også.

En personlig bemærkning

Personligt synes jeg, det er en god plan, som også realistisk kan gennemføres. Og jeg vil gerne sige stor tak for det gode samarbejde vi fra foreningsbestyrelsens side efter min mening har haft med beboernes direkte valgte repræsentanter i de to afdelingsbestyrelser, foreningerne og mange andre.

De to afdelingsbestyrelser har efter min mening gjort en kanon indsats og har lagt masser af timer i dette store arbejde. Det lover efter min mening godt for den demokratiske proces, der skal føre til planens endelige gennemførelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-06 Juli
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2009-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data