Debatredaktion okt. ’09

Debatten er kommet i gang

af Hans Esmann – illustration af Jesper Ankjær

At skabe en skriftlig debat i et blad, der udkommer månedligt, er ikke enkelt. Læserne må bære over med, at vi i redaktionen må lære, at få formen til at fungere.

Vi kan se, at det ikke er muligt at ”bestille” en debat, selv om den kan virke interessant.
Til gengæld er læserne selv begyndt at komme med nye emner, og der er liv i tidligere indslag.

Som redaktion redigerer vi naturligvis ikke i læsernes indlæg. Indlæggene er alene skribentens ansvar. Det er dog klart, at indlæg af injurierende eller på anden måde ulovlig karakter ikke vil blive bragt, hverken redigeret eller uredigeret. Redaktionen medvirker til at skaffe relevante besvarelser og indlæg, mens tolkningen lægges i læserens hånd.

Debat, farve

Læserens tolkning – en del af den politiske virkelighed
Denne måneds debat indeholder en fortsættelse af den debat Johanne Heilskov startede om den fremtidige be­boer­sammensætning i Gellerupområdet.

Her kommer to beboere med et indlæg, hvor de stiller spørgs­mål til Gert Bjerregårds indlæg i sidste måned. Spørgs­målene er funderet i den tolkning, de to læsere har af Gert Bjerregårds indlæg.
Gert Bjerregård har svaret generelt, og hans svar kan læses her på debatsiden.

Afstemninger på afdelingsmøder – Hvordan undgår vi kiv og strid
Inger Bloch fra Hans Brogesparken vil gerne rejse en debat af, hvorledes vi foretager afstemninger på afdelingsmøder. Indlægget er båret af et ønske om, at man skal undgå, at den enkelte beboer bliver udsat for eftertaklinger. Det kan ske, hvis andre er uenige i, hvordan en sag om for eksempel hundehold skal løses. Hermann Nielsen, der i vores forening har arbejdet med, hvordan vi skaber en levende dialog og debat, har svaret ud fra sin erfaring som dirigent.

Inger Blochs indlæg peger på et bredere trema. På den ene side har vi mange engagerede medlemmer, der deltager i vore forsamlinger. På den anden side kan det medføre, at debatten på vore møder kan blive meget højrøstet og personfikseret.

Vi skal have en reel debat, men vi skal samtidig undgå, at der på grund af debattens form skabes tabere. Det kan godt være, at den der ”vinder” debatten har det godt, men dem, der ser på, kan godt blive så lede og kede af den højrøstede form, at de ikke kommer til flere møder. Dermed er det vores beboerdemokrati, der bliver taberen.

Debatten i de kommende måneder

Debatsiderne er åbne for de debatindlæg, læserne finder væsentlige. Som debatredaktør vil jeg prøve at foreslå debatemner, som læserne indbydes til at komme med indlæg til. Læserne opfordres til at kontakte mig direkte, hvis de har et forslag til et emne, der bør tages op, eller hvis man ønsker at bidrage til en planlagt debat.

November-nummeret
Kommunalvalget og Bolig­be­vægelsen
I vedtægterne for Skræppebladet står der, at vi ikke optager egentlig valgmateriale i nummeret før et kommunalvalg. Vi vil imidlertid opfordre vore læsere til at skrive om, hvilke kommunalpolitiske emner der er særligt vigtige for os at tænke på som beboere i den almene sektor.

December-nummeret
De Psykisk syge og de almene bo­liger
En del af de ressourcesvage beboere, der skal være plads til i vore afdelinger, er de psykisk syge medborgere. Hvilke erfaringer har vi både gode og dårlige med at integrere dem i vore afdelinger.

De kommende måneder – en række idéer
Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen Etc. etc.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt