Debatredaktion okt. ’09

Debatten er kommet i gang

At skabe en skriftlig debat i et blad, der udkommer månedligt, er ikke enkelt. Læserne må bære over med, at vi i redaktionen må lære, at få formen til at fungere.

Vi kan se, at det ikke er muligt at ”bestille” en debat, selv om den kan virke interessant.
Til gengæld er læserne selv begyndt at komme med nye emner, og der er liv i tidligere indslag.

Som redaktion redigerer vi naturligvis ikke i læsernes indlæg. Indlæggene er alene skribentens ansvar. Det er dog klart, at indlæg af injurierende eller på anden måde ulovlig karakter ikke vil blive bragt, hverken redigeret eller uredigeret. Redaktionen medvirker til at skaffe relevante besvarelser og indlæg, mens tolkningen lægges i læserens hånd.

Debat, farve

Læserens tolkning – en del af den politiske virkelighed

Denne måneds debat indeholder en fortsættelse af den debat Johanne Heilskov startede om den fremtidige be­boer­sammensætning i Gellerupområdet.

Her kommer to beboere med et indlæg, hvor de stiller spørgs­mål til Gert Bjerregårds indlæg i sidste måned. Spørgs­målene er funderet i den tolkning, de to læsere har af Gert Bjerregårds indlæg.
Gert Bjerregård har svaret generelt, og hans svar kan læses her på debatsiden.

Afstemninger på afdelingsmøder – Hvordan undgår vi kiv og strid

Inger Bloch fra Hans Brogesparken vil gerne rejse en debat af, hvorledes vi foretager afstemninger på afdelingsmøder. Indlægget er båret af et ønske om, at man skal undgå, at den enkelte beboer bliver udsat for eftertaklinger. Det kan ske, hvis andre er uenige i, hvordan en sag om for eksempel hundehold skal løses. Hermann Nielsen, der i vores forening har arbejdet med, hvordan vi skaber en levende dialog og debat, har svaret ud fra sin erfaring som dirigent.

Inger Blochs indlæg peger på et bredere trema. På den ene side har vi mange engagerede medlemmer, der deltager i vore forsamlinger. På den anden side kan det medføre, at debatten på vore møder kan blive meget højrøstet og personfikseret.

Vi skal have en reel debat, men vi skal samtidig undgå, at der på grund af debattens form skabes tabere. Det kan godt være, at den der ”vinder” debatten har det godt, men dem, der ser på, kan godt blive så lede og kede af den højrøstede form, at de ikke kommer til flere møder. Dermed er det vores beboerdemokrati, der bliver taberen.

Debatten i de kommende måneder

Debatsiderne er åbne for de debatindlæg, læserne finder væsentlige. Som debatredaktør vil jeg prøve at foreslå debatemner, som læserne indbydes til at komme med indlæg til. Læserne opfordres til at kontakte mig direkte, hvis de har et forslag til et emne, der bør tages op, eller hvis man ønsker at bidrage til en planlagt debat.

November-nummeret

Kommunalvalget og Bolig­be­vægelsen
I vedtægterne for Skræppebladet står der, at vi ikke optager egentlig valgmateriale i nummeret før et kommunalvalg. Vi vil imidlertid opfordre vore læsere til at skrive om, hvilke kommunalpolitiske emner der er særligt vigtige for os at tænke på som beboere i den almene sektor.

December-nummeret

De Psykisk syge og de almene bo­liger
En del af de ressourcesvage beboere, der skal være plads til i vore afdelinger, er de psykisk syge medborgere. Hvilke erfaringer har vi både gode og dårlige med at integrere dem i vore afdelinger.

De kommende måneder – en række idéer

Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen Etc. etc.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-08 Oktober
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data