Debatredaktionen maj ’10

Gensidig respekt er grundlaget for, at integrationen lykkes

af Hans Esmann Eriksen, debatredaktør

Skræppebladet har modtaget et læserbrev fra en ung resourcestærk kvinde, der har valgt at flytte til Gellerup, og som er glad for at bo der. Den slags tilflyttere vil vi gerne have flere af.
Derfor er det meget forstemmende at læse om de oplevelser, hun og hendes veninde har haft. De er blevet chikaneret og krænket på måder, der ikke er acceptable.

Skræppebladet er bekendt med, at disse to nye indflyttere ikke er de eneste, der har haft denne type af oplevelser. Derfor vil vi gerne være med til at skabe en debat mellem beboerne i området om, hvad vi kan gøre for, at etniske danskere føler sig velkomne i området.

Skræppebladet har sendt læserbrevet til repræsentanter for arabere og somalier samt foreningsbestyrelsen. I skrivende stund har vi desværre ikke modtaget indlæg fra nogle af, dem vi har henvendt os til.
Læserbrevsskribenten – som er kendt af redaktionen – har grund til at være vred og forurettet, men hun spørger også konstruktivt til, hvad vi kan gøre for at forbedre situationen.
Vi sender spørgsmålet videre, fordi det kun er at italesætte et problem, at man kan finde energi og vilje til at løse det.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj
I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med Børn og Unge Rådmanden Jacob Bundsgaard. Jacob Bundsgaard fortæller engageret om, hvordan han vil være med til at skabe et mere socialt balanceret boligområde, samt om hvad kommunen gør for at sikre, at unge to-sprogede mestrer det danske sprog. Det er en forudsætning for, at de kan få en god uddannelse og dermed et bedre liv.
Keld Albrechtsen har her på debatsiderne kommenteret Jacob Bundsgaards meninger.

I de næste måned vil Skræppebladet bringe et interview med Rådmand Hans Halvorsen.

Debatten i de kommende måneder
Nu er debatten om dispositionsplanen skudt i gang. Der kommer mange debatmøder, hvor alle opfordres til at deltage. Samtaler og debat er fint, men det, der overlever, er skriftlige indlæg, som andre refererer til. Fat derfor pennen og skriv dine meninger ned, få andre til at støtte eller kommentere dine meninger. Det kan du også bruge debatsiderne til.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser, kriminalpræventiv indsats, erfaringer med brug af råderet, det gode liv i afdelingen, energirigtigt byggeri m.v. m.v.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt