Åbent hus

Boligforeningen holdt åbent hus

af journalist Marianne Stenberg

Brabrand Boligforenings administration har sammen med afdelingsbestyrelserne valgt at holde åbent hus to aftener i december for at give beboere mulighed for at få svar på spørgsmål om helhedsplanen. Torsdag d. 2. december og torsdag d. 9. december var der åbent fra 18.00 – 21.00, hvor ledelse, medarbejdere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer tog imod beboere.

Ved redaktionens slutning var der kun gennemført det første åbent hus arrangement. 20 beboere mødte op, så det var ikke fordi, der var den helt store tilstrømning. Til gengæld var mange positive over for planens indhold, og der var enkelte som udtrykte deres modstand.

Der er til alle beboere uddelt en folder med information om helhedsplanen op til afstemningerne her i december. I folderen er trykt en tipskupon med spørgsmål om helhedsplanen, som beboere kan udfylde og dermed deltage i lodtrækning om et beløb svarende til 1 måneds husleje. Beboere, der ikke kan svare på alle spørgsmål, kan få hjælp til svarene ved at møde op til Åbent hus dagene i boligforeningens administration.

Tipskuponen er også trykt her i Skræppebladet, og der er stadig mulighed for at deltage.

Målet med tipskuponen er at engagere så mange beboere som muligt til at få svar på deres spørgsmål, så de er så godt rustet som muligt til at gå til beboermøde og stemme om helhedsplanen.

Hvad spørger de om
De typiske spørgsmål til åbent hus dagen d. 2. december var:

Jeg har lavet nogle ændringer i min lejlighed. Jeg ved ikke, om de er helt i orden. Skal jeg så betale for det, selv om min blok rives ned?
SVAR: Nej du skal ikke betale for at istandsætte noget, der måske ikke er håndværksmæssigt forsvarligt, når din blok alligevel rives ned. Vi opford­rer beboere i de berørte blokke om at tage kontakt til varmemesteren for at få lavet en aftale, så han kan lave en kontrol af lejlighedens stand og svare på dine spørgsmål.

Kan jeg få refunderet for forbedringer i min lejlighed, som jeg selv har betalt for, hvis min blok rives ned?
SVAR: Ja hvis forbedringerne er udført inden for råderetsreglerne og er håndværksmæssigt forsvarligt udført, så kan du få refunderet efter de almind­elige råderetsregler. Men kontakt varmemesteren, så han kan komme forbi og lave en kontrol og svare på de spørgsmål, du har.

Hvornår går det i gang?
SVAR: De fysiske ændringer i forbind­else med helhedsplanen går tidligst i gang foråret 2012. I foråret 2011 skal beboerne stemme om renoveringsstøtten fra Landsbyggefonden til helhedsplanen. Derefter kan Århus Kommune gå i gang med lokalplansarbejdet. Det tager 8 mdr. til 1 år. Dermed tidligst foråret 2012. Alle beboere varsles 1 år inden start.

Jeg bor i en opgang, hvor min familie også bor. Vores blok skal rives ned. Kan vi få lov at flytte til den samme opgang i en anden blok?
SVAR: Vi vil så vidt det er muligt forsøge at tage hensyn, så I kan få lov at flytte ind i samme opgang. Men vi kan ikke love, at det praktisk bliver muligt. Men vi vil gøre alt for at tage hensyn til individuelle ønsker.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt