Hvem skal bestemme?

Ønske om afstemning uden pres

Den nødvendige renovering

Ingen kan være i tvivl om, at Hans Broges Parken trænger hårdt til en renovering. Arbejdet skal udføres så godt og fremtidssikret, at man kan kalde det en helhedsplan.
Det bliver dyrt – ja – men her vil det hjælpe noget, at der fremover kan spares på varmeregningen.
Så langt – så godt!

Nybyggeri over garagerne

Som resten af afdelingen står garagerne og asfalten i garagegården også over for en renovering; her er der ikke mulighed for støtte fra Landsbyggefonden – denne post hører under vedligehold, som vi selv må betale.

På et novembermøde med interessegruppen, som følger renoveringsplanerne, blev der fremlagt udkast til et projekt med nybyggeri og fællesfaciliteter ovenpå garagerne; ved at gennemføre dette, ville udgiften til renovering af garagegården blive en del af udgifterne til det ny byggeri.

På spørgsmål om en eventuel modstand mod dette byggeri – (afdelingen har for år tilbage nedstemt et forslag om byggeri ovenpå garagerne) – fik vi det svar, at der ikke ville blive presset noget ned over hovedet på beboerne – intet kan gennemføres uden afdelingsmødets godkendelse!

Ansøgningsfrist fremskyndet

Ansøgningsfristen for ansøgning til Landsbyggefonden om midler til renovering blev pludselig fremskyndet en måned til 1. dec. 2011; dette bevirkede, at der ikke var tid til at afholde et afdelingsmøde med en afstemning inden afsendelsen af ansøgningsskemaet; nybyggeriet på garagerne var nu en del af helhedsplanen.

Demokratisk afstemning

Der er i foråret kommet svar fra Landsbyggefonden med oplysning om, hvad der kan gives støtte til (der er ingen støtte til nybyggeri), men der forestår flere forhandlinger og beregninger, før den endelige plan bliver fremlagt for beboerne til afstemning på et afdelingsmøde.

Og her kommer nu mine tanker ind om en manipuleret afstemning:

På interessegruppemødet d. 22. maj var det fremme, at nybyggeriet ikke havde været til afstemning blandt beboerne. Vi blev så oplyst om, at nybyggeriet ville være en del af den samlede helhedsplan, som vi skal stemme om på afdelingsmødet, inden indsendelse til Landsbyggefonden. – Med andre ord: Hvis der stemmes nej til nybyggeriet, er det et nej til hele renoveringen, der så ikke bliver til noget!

Dette er ikke rimeligt!

Der skal selvfølgelig være mulighed for en ærlig afstemning om nybyggeri på garagerne – og hvis der så er flertal for dette byggeri, skal det med i helhedsplanen – hvis der er flertal imod, må man lave en helhedsplan uden nybyggeri, men hvor beboerne selv betaler for renovering af garagegården.


Beboerdemokratiet bestemmer

Kære Inger Bloch,

Tak for dit indlæg i Skræppebladet. Du giver udtryk for en frygt og usikkerhed overfor, om det nu også er beboerdemokratiet, der træffer de væsentlige afgørelser i forhold til Hans Brogesparkens renovering. Du ønsker en afstemning på beboermøde om renoveringen, hvor der er mulighed for at sige ja til renoveringen men nej til nybyggeri, hvis det er sådan, man ønsker det. Altså: At der ikke er tale om en ”alt eller intet” situation, hvor beboerne skal sige ja til hele helhedsplanen for renoveringen. Alternativt bliver der ingen renovering.

Der er sendt en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til den store renovering i afdelingen. Kravet fra Landsbyggefonden er, at ansøgningen er udformet som en helhedsplan. Med en sådan plan ønsker Landsbyggefonden, at en samlet løsning for afdelingens fremtid beskrives, så den sikres at være en attraktiv afdeling både bygningsmæssigt, socialt og økonomisk – også i årene fremover.
Denne helhedsplan er blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde med afdelingsbestyrelsen, en interesse/beboergruppe, der følger projektet samt beboermøde. Det er på baggrund af ønsker og forslag fra beboerne, at planen er blevet til.

Udover facaderenovering er der arbejdet med et forslag om nybyggeri på garagegården, og dette forslag er arbejdet ind i helhedsplanen. Der er beboere, som har udtrykt sig positivt overfor nye boliger over garagegårdene, blandt andet fordi nybyggeri skaber ”flere penge til afdelingen” – det vil sige flere huslejeindtægter, der kan være med til at finansiere den renovering af garagegården, som er nødvendig.

Men – selv om dette element er med i planen, er det ikke ensbetydende med, at ”køber beboerne ikke hele pakken”, så kommer der slet ikke penge til renovering og fjernelse af kuldebroer, skimmelsvamp, dårligt indeklima, gamle vinduer mm, som beboerne slås med.

Jeg vil gerne understrege, at det i sidste ende altid er beboerne/beboermødet, der bestemmer renoverings-projektet, og der bliver ikke sat noget i gang, før beboermødet har godkendt det. Teknisk set er der ingen problemer i forhold til hverken projekt eller afstemning at undlade eller korrigere dele af planen. Det er og bliver jer beboere, der ved flertal bestemmer, hvad der er den bedste løsning for jeres afdeling fremover.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-06 Juli side 16-17
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2012-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data