Antenneforeningen Aarhus tilbyder informations­møder

Beboerne i Søvangen var interesseret i at høre om fremtidens antenne- og netløsninger

Mange spørgsmål på beboermøder har fået Antenneforeningen Aarhus til at forklare og uddybe, hvordan vores antennebidrag udregnes, og hvad vi får for pengene.
Se deres informationer i Skræppebladet oktober 2014.

Skræppebladet har i sidste blad også skrevet om foreningens seneste tiltag, åbningen af en medlemsbutik i Århus.

Begge artikler har rejst yderligere spørgsmål fra beboerne i Søvangen, og det var anledningen til at invitere Antenneforeningen Aarhus, så de kunne fortælle om, hvad der sker i fremtiden, og besvare beboernes spørgsmål.

Der var mødt 40-50 personer frem. Antenneforeningen var repræsenteret med bestyrelsesformand Jesper Pedersen og bestyrelsesmedlem Aase Asmus Christensen. Stofa havde flere repræsentanter til at besvare spørgsmål.

Nyt informationsblad desværre ikke tilgået alle medlemmer

Antenneforeningen har udsendt et informationsblad til alle medlemmer.

Desværre har de medlemmer, der har sagt ”nej-tak til reklamer” ikke fået materialet.
Det beklager antenneforeningen.

Der var stort fremmøde og stor spørgelyst ved informationsmøder.

Der var stort fremmøde og stor spørgelyst ved informationsmøder.

Hvorfor antenneforening og Stofa?

Jesper Pedersen fortalte, at Antenneforeningen Aarhus blev grundlagt i 1978, og fra begyndelsen har den haft et integreret samarbejde med kabel-tv-leverandør Stofa. Et samarbejde der allerede blev grundlagt, dengang det tekniske anlæg blev installeret.

Søvangen ejer selv sit ledningsnet, men udenfor egen parcel/areal er ejerforholdet omkring 50/50 mellem Antenneforeningen Aarhus og Stofa. Dette har medført den helt særlige alliance mellem en forening, der varetager medlemmers interesser, og et kommercielt firma, der udbyder løsninger til TV, internet og telefon.

Stofa var oprindeligt ejet af Anton Pedersen A/S, men er nu solgt til Syd Energi A.M.B.A.
Stofa tilbyder i dag ikke mobiltelefoni, men der arbejdes på det, således at de i fremtiden har planer om at udbyde en samlet pakke også med mobiltelefoni.

Medlemsbutikken

Siden lukningen af Stofas butik på Søren Frichs Vej har antenneforeningen presset på for at få en ny butik op at stå.

Selv om et antennefirmas service i mange tilfælde kan klares via telefonen, så er personlig betjening, hvor man taler med den samme person, noget, mange er rigtig glade for. Det er den form for service, som der er brug for i en fremtid, hvor de elektroniske tilbud ændrer sig hele tiden og med større og større hastighed.

Fremtidens antenne- og netløsninger og nuværende ledningsnet

Uden at gengive de tekniske og komplicerede forklaringer, der blev givet af Stofas tekniske direktør og Jesper Pedersen, kan det fastslås, at Søvangens eksisterende net også i fremtiden kan leve op til de behov, som beboerne vil få.

Ved nybyggeri lægger man nu fiberkabler ind, men vores nuværende ledningsnet med coax-kabel lever allerede nu op til de krav, der vil blive stillet til datatrafik i år 2020. Der er derfor ikke på kort sigt planer om ændring til fiberkabler i Søvangen.

Lukning af analoge kanaler

Hvad gør man med sit gamle billedrørs-tv?
I den mediepolitiske aftale for 2007-2010 blev det politisk besluttet, at der ikke længere var nogen forpligtelse til at sende tv-programmer i analog version.

Antenneforeningen Aarhus fortsætter som service med at sende analogt frem til september 2015. De analoge kanaler bruger desværre meget plads (det samme som 5-6 digitale kanaler), og det er derfor, Antenneforeningen Aarhus lukker ned for alle de resterende senere i år.

Det er beklageligt, men hvis man ikke har en digital MPEG-tuner indbygget i sit fjernsyn, kan man både ved Stofa og andre elektronikforretninger købe en digital-boks, der omdanner signalet fra digitalt til analogt. Et forældet, men alligevel godt tv-apparat, kan på den måde fortsat modtage de kanaler, man er vant til.

Man kan også besøge Antenneforeningen Aarhus og Stofas nye medlemsbutik i H. H. Seedorffs Stræde 3-5 og få personlig vejledning.

TV og/eller web-tv (internet-tv)

Megen debat på mødet handlede om de ændringer, der er sket og sker omkring brugernes behov. Behovet for at kunne modtage tv ændrer sig, og behovet for bredbåndskapacitet ændres. Nogle beboere med gamle tv’er har opgivet dem og ser hellere fjernsyn på deres computer. Kun at være internet-bruger er en tendens, der især ses hos den yngre generation.

I den forbindelse er det endnu sådan, at man ikke kan abonnere på en ren internetaftale fra Stofa uden som minimum også at abonnere på den lille tv-pakke. Dette er dog noget, Stofa og Antenneforeningen Aarhus arbejder på at kunne tilbyde.

Der vil i den sammenhæng også blive arbejdet på at tilbyde andre og mere individuelt sammensatte pakker, der kan tilgodese et helt anderledes brugerbehov. Man må håbe, at det bliver en realitet, idet udviklingen mod ændrede behov og vaner går meget stærkt på grund af den teknologiske udvikling.

Kollektive antenneaftaler i boligforeninger

Den enkelte afdeling i en boligforening kan godt opsige sin kollektive ordning med tv-leverandøren. På den måde kan hver husstand selv lave en individuel aftale med en tv-leverandør. Det kræver dog, at man i afdelingen kan få flertal for at ændre den nuværende ordning.

Ved at vælge den kollektive aftale i boligafdelingen er man som en almen boligafdeling med til at støtte kommercielle interesser, her forretningen Stofa, men uanset hvilket firma afdelingen vælger, så er de alle kommercielle.

At vi i Søvangen fortsat bruger Stofa, skyldes vel tradition, men det er jo op til beboerne selv at påvirke udviklingen ved at være aktive medlemmer i Antenneforeningen Aarhus, hvor man kan tilmelde sig Antenneforeningen Aarhus’ nyhedsbrev via hjemmesiden.

Man vil på den måde fremover blive orienteret direkte i sin private mailboks om alle nyheder og ændringer i foreningens regi. Som beboer er du medlem af Danmarks største privatejede antenneforening med ca. 60.000 medlemmer.

Se hjemmesiden www.antenneforeningen-aarhus.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Anne Bro
Det passer ikke at alle udbydere er kommercielle. Det er fandme for dårligt ikke at tage århus bolignet, får lagt fiber ind og få en 250/250 forbindelse til 129 om måneden + antivirus og vpn for 49 om måneden! Med venlig hilsen Madam suhr
anne bro
<a href="https://bnaa.dk/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">https://bnaa.dk/</a> Der er man medejer og betaler medlemsgebyr på 20 kr om måneden.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-01 Februar side 14
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data