Svar på læserbreve

Spørgsmål om vedligeholdelse og fraflytning

Iflg. Lov om leje af almene boliger §27 påhviler den indvendig vedligeholdelse udlejer. Lejeren kan forlange, at der udføres arbejde, når det er nødvendigt, og udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto.

I henhold til bekendtgørelsen om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger § 10 stk. 1 kan boligorganisationen beslutte at stille midlerne på boligens vedligeholdelseskonto helt eller delvis til lejers rådighed, såfremt udgiften kan dokumenteres. Dette er tilfældet i Brabrand Boligforening.

I afdelingens vedligeholdelsesreglement §5 stk. 1 står der som ovennævnt, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt i boperioden. Samtidig står der i §5 stk. 5.4, at arbejdet udføres på lejerens foranledning. Lejeren er derfor forpligtet til at rette henvendelse til boligorganisationen, når boligen trænger til almindelig vedligeholdelse.

Ved fraflytning/opsigelse kan der iht. vedligeholdelsesreglementet §6 stk. 1 ikke længere gøres brug af boligens vedligeholdelseskonto. Fraflytter hæfter ikke for manglende vedligeholdelse, men hæfter derimod for misligholdelser som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Driftchef Niels Hosie

Niels Hosie, teknisk chef besvarer læserbrevet. Arkivfoto

Skræppebladet vil i de næste numre, med udgangspunkt i disse læserbreve, komme nærmere ind på B-ordningen, og hvilken betydning, den har for beboerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-06 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-06 September side 21
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2016-06 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data