Svar på læserbreve

Spørgsmål om vedligeholdelse og fraflytning

Iflg. Lov om leje af almene boliger §27 påhviler den indvendig vedligeholdelse udlejer. Lejeren kan forlange, at der udføres arbejde, når det er nødvendigt, og udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto.

I henhold til bekendtgørelsen om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger § 10 stk. 1 kan boligorganisationen beslutte at stille midlerne på boligens vedligeholdelseskonto helt eller delvis til lejers rådighed, såfremt udgiften kan dokumenteres. Dette er tilfældet i Brabrand Boligforening.

I afdelingens vedligeholdelsesreglement §5 stk. 1 står der som ovennævnt, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt i boperioden. Samtidig står der i §5 stk. 5.4, at arbejdet udføres på lejerens foranledning. Lejeren er derfor forpligtet til at rette henvendelse til boligorganisationen, når boligen trænger til almindelig vedligeholdelse.

Ved fraflytning/opsigelse kan der iht. vedligeholdelsesreglementet §6 stk. 1 ikke længere gøres brug af boligens vedligeholdelseskonto. Fraflytter hæfter ikke for manglende vedligeholdelse, men hæfter derimod for misligholdelser som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Driftchef Niels Hosie

Niels Hosie, teknisk chef besvarer læserbrevet. Arkivfoto

Skræppebladet vil i de næste numre, med udgangspunkt i disse læserbreve, komme nærmere ind på B-ordningen, og hvilken betydning, den har for beboerne.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt