Vedligeholdelse: Ansvarsforflygtigelse eller inkompetence?

Læserbrev

I juni-juli-nummeret svarer administrationen Siamak Mahdavi, der i forbindelse med fraflytning har udtrykt utilfredshed med orienteringen om B-ordningen. Niels Hosie anfører korrekt, at Søvangen har B-ordning. Men ukorrekt anfører han, ”at man selv skal holde sin lejlighed ved lige, mens man er beboer”.
I bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger er angående B-ordningen anført i § 10, at boligorganisationen ”sørger for vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling efter de regler, der er fastsat i vedligeholdelsesreglementet, jf. § 2, stk. 1, nr. 5. Afdelingen afholder udgiften til den nævnte vedligeholdelse”. Og så er der redegjort nærmere for vedligeholdelseskontienes administration.

I administrationens indskærpelse af reglerne overfor beboerne af 26. november 2015 om, hvorledes beboeren skal forholde sig, er der meget uddybende beskrevet procedure for, hvorledes, man kan få materialer til sin egen istandsættelse af boligen. Den eneste ydelse fra udlejerens side er angivet at være bistand til tilbudsindhentning, såfremt man (undtagelsesvist?) ønsker arbejdet udført af en autoriseret håndværker. Det fremstår som det normale, at man selv udfører arbejdet, og at det – næsten som en undtagelse – kan ske ved anvendelse af ekstern håndværker. Dette forhold har alene i min opgang, indenfor det sidste års tid, givet anledning til voldsomme regninger til fraflyttende, der har beboet deres lejemål i mange år. Den manglende vedligeholdelse havde nødvendiggjort arbejder, der så ved fraflytningen betegnes som værende følger af misligholdelse.

Men det er jo udlejeren, der har misrygtet sin klare forpligtelse til løbende at vedligeholde lejemålet, og de fraflyttendes frustrationer er fuldt ud forståelige. Og med det forkert anførte ansvarsforhold i læserbrevsbesvarelsen, er der lagt op til fortsat at dukke sådanne sager op.

Vi må have udarbejdet klare og mere regelrette vejledninger og udlejer må tage sine vedligeholdelsesforpligtelser mere alvorligt. Hvor svært kan det være, at kontakte lejere, når vedligeholdelseskonti bliver for store og er urørte i en lang årrække ?

Fejlen på hjemmesiden med angivelse sidst i vedligeholdelsesafsnittet af, at afdelingen har A-ordning skal rettes. (www.bbbo.dk/afdelinger/sovangen/download-materiale).

Jeg er ikke i stand til at udføre vedligeholdelse på en håndværksmæssig korrekt måde, som det kræves. Derfor har jeg valgt et lejemål med B-ordning, hvor udlejer varetager vedligeholdelsen. Men jeg er noget bekymret for, hvorledes jeg til sin tid kommer fra denne verden eller idet mindste fra min nuværende bolig, når foreningens tekniske chef kan lægge navn til den omhandlede og vildledende læserbrevsbesvarelse og hvis foreningen fremover administrerer så ansvarsløst.

Laurits Bloch
Søvangen

Læs svar fra tenisk chef Niels Hosie

Gulv

Foto (kun online) fra Wikipedia af ArnoldReinhold Licens

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-06 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-06 September side 20
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2016-06 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data