Floden
(Eridanus)

Stjernebilledet, der bugter sig over himlen, og Epsilon et yngre solsystem

Stjernebilledet Floden hører med til vor vinterhimmel, selv om størstedelen af det ikke kan ses herhjemme. Floden udspringer lige vest for Rigel i det meget karakteristiske stjernebillede Orion og bugter sig, mens den flyder med en strøm af lyssvage stjerner ned til den klare stjerne Acamar, der befinder sig tæt på Himmelens sydpol. Siden oldtiden er stjernebilledet blevet opfattet som en flod, som oftest Nilen eller Eufrat.

Nabo

Stjernen Epsilon i Floden har tiltrukket sig astronomernes særlige interesse. Det er en lyssvag stjerne ikke langt fra Rigel, men i virkeligheden er den en af vore nærmeste naboer, da den kun er 10,8 lysår borte og minder en del om vores Sol. Derfor har man lyttet efter radiosignaler fra den i håb om at finde intelligent liv, men forgæves.

Planetsystem

Dens alder anslås at være ca. 850 millioner, mens Solens er 4,6 milliarder år. Den er noget koldere og mindre end Solen, men minder i øvrigt ikke så lidt om Solen. Derfor formoder forskerne at kunne finde træk, der kan give et indtryk af forholdene i vort solsystem på et tidligere stadium.
Nu har NASAs rumobservatorium Spitzer foretaget observationer, der kunne tyde på, at der findes tre bælter omkring Epsilon Eridani.

De to af klippeblokker og det sidste af is. Det antages, at bælterne holdes på plads af tre store planeter, der er lettere end Jupiter, men tungere end Neptun. Tidligere har observationer peget på, at der er mindst en planet i kredsløb.

Muligvis minder dette planetsystem om Solens, da det var yngre, og vil udvikle sig på samme måde.

Capella Astronomiklub

Kontaktperson:
John Mikkelsen,
Jernaldervej 259 B,
tlf. 86 24 06 14

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data