Planetbaner

Mere eller mindre elliptiske, hvilket viste Kepler, at Solen er centrum

Planeternes baner omkring Solen er et studie i sig selv. Allerede i 1400-tallet havde Nicolaus Kopernicus fremsat den tanke, at Jorden drejede rundt om Solen. Selv om det var forbudte tanker, mente mange, at det forekom sandsynligt.

Problemet var bare, at det ikke stemte med de observationer, der var af stjernehimlen. Omkring 150 år senere løste Johannes Kepler problemet. Han var i besiddelse af de observationer, hans læremester Tycho Brahe havde gjort af planeten Mars, og alt kom til at passe, da de viste sig, at planeternes baner er elliptiske.

planeterne og pluto

Ellipser

I modsætning til en cirkel er der forskel mellem den store og lille akse i en ellipse. En ellipse er altså en aflang cirkel med to brændpunkter. Solen befinder sig i planetbanens ene brændpunkt. Planetbanernes såkaldte excentricitet er lille, så banerne afviger ikke meget fra en almindelig cirkel. Mars har en bane, som er betydelig mere aflang end de andre planeters. Afstanden fra Mars’s bane til Jordens varierer en del. For en halv snes år siden var Mars tættest på Jorden og kunne ses usædvanligt tydeligt på nattehimlen.

Keplers love

Kepler formulerede tre love om planetbaner.

  • For det første at planeternes baner er elliptiske.
  • For det andet at planeten bevæger sig hurtigere efter hvor tæt, den er på Solen.
  • For det tredje jo længere, en planet befinder sig fra Solen, desto længere tid er den om at bevæge sig rundt en gang i sin bane.

De otte gamle planeter Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun har baner, som nogenlunde ligger i samme plan. Det samme gælder ikke Pluto, der heller ikke længere må kalde sig planet. Dens bane går på skrå, og somme tider er den nærmere Solen end Neptun.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-06 juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-06 juli side 14
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-06 juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data