Danske resultater: Jorden er en snurretop

Men alle klimaændringer kan ikke forklares

Da Jupiter for tiden lyser klart om aftenen på østhimlen har den skabt opmærksomhed omkring de ret ubetydelige stjernebilleder Vædderen og Fiskene. Vædderen har dog den ære at være forårspunkt, fordi Solen befinder sig i Vædderen ved forårsjævndøgn. Tidligere var forårspunktet i Fiskene. Muligvis derfor har de en betydning i den kristne mytologi.

I virkeligheden vil forårspunktet komme til at ligge i alle 12 stjernebilleder på Dyrekredsen. Det hænger sammen med, at Jorden roterer om sin akse som en snurretop, og at dens akse hælder 23,5 grader i forhold til den bane, den drejer rundt om Solen i.

Et par hundrede år endnu vil Jordens akse pege mod Nordstjernen, men om 12.000 år vil Jorden hælde 23,5 grader til den modsatte side. I løbet 25.800 år har Jorden gennemløbet denne cyklus. Den kaldes præcessionen, og skyldes, at Månen trækker i Jorden. Hvis vi forstiller os bevægelsen afbildet, ville der danne sig en kegle ud i verdensrummet.

Dreyer

Det var den danske astronom J.E.L. Dreyer (1852-1926), som i sin disputats beregnede præcisionen. Han var uddannet ved Københavns Universitet og observatoriet på Østerbro, men arbejdede en stor del af sit liv som leder af observatorier i Irland. Til sidst slog han sig ned i Oxford for at forske i astronomihistorie og beskæftigede sig ikke mindst med Tycho Brahe. Hans disputats er i lille format og på omkring 80 sider, men den bygger på omfattende observationer, som ikke mindst er foretaget af hans mentorer ved observatoriet i København.

Jorden og månen

De omfattende beregninger er imidlertid kun nøgle til og ikke forklaringen på Jordens klima. Jordens måne er meget stor i forhold til Jorden. Den vil nok være rimeligt at betragte Jorden og Månen som en dobbeltplanet. Månen holder Jorden fast i dens hældning, som er skyld i årstidernes skiften og klimabælterne og forårsager altså også, at Jorden rokker, men en endegyldig forklaring mangler stadig.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-09 November side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data