Danske resultater: Jorden er en snurretop

Men alle klimaændringer kan ikke forklares

af Jens Skriver – tegning af Jesper Ankjær

Da Jupiter for tiden lyser klart om aftenen på østhimlen har den skabt opmærksomhed omkring de ret ubetydelige stjernebilleder Vædderen og Fiskene. Vædderen har dog den ære at være forårspunkt, fordi Solen befinder sig i Vædderen ved forårsjævndøgn. Tidligere var forårspunktet i Fiskene. Muligvis derfor har de en betydning i den kristne mytologi.

I virkeligheden vil forårspunktet komme til at ligge i alle 12 stjernebilleder på Dyrekredsen. Det hænger sammen med, at Jorden roterer om sin akse som en snurretop, og at dens akse hælder 23,5 grader i forhold til den bane, den drejer rundt om Solen i.

Et par hundrede år endnu vil Jordens akse pege mod Nordstjernen, men om 12.000 år vil Jorden hælde 23,5 grader til den modsatte side. I løbet 25.800 år har Jorden gennemløbet denne cyklus. Den kaldes præcessionen, og skyldes, at Månen trækker i Jorden. Hvis vi forstiller os bevægelsen afbildet, ville der danne sig en kegle ud i verdensrummet.

Dreyer
Det var den danske astronom J.E.L. Dreyer (1852-1926), som i sin disputats beregnede præcisionen. Han var uddannet ved Københavns Universitet og observatoriet på Østerbro, men arbejdede en stor del af sit liv som leder af observatorier i Irland. Til sidst slog han sig ned i Oxford for at forske i astronomihistorie og beskæftigede sig ikke mindst med Tycho Brahe. Hans disputats er i lille format og på omkring 80 sider, men den bygger på omfattende observationer, som ikke mindst er foretaget af hans mentorer ved observatoriet i København.

Jorden og månen
De omfattende beregninger er imidlertid kun nøgle til og ikke forklaringen på Jordens klima. Jordens måne er meget stor i forhold til Jorden. Den vil nok være rimeligt at betragte Jorden og Månen som en dobbeltplanet. Månen holder Jorden fast i dens hældning, som er skyld i årstidernes skiften og klimabælterne og forårsager altså også, at Jorden rokker, men en endegyldig forklaring mangler stadig.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt