Bloggen bringer beboernyheder

Tag del i den lokale nyhedsdækning på Skræppebladets blog

På Skræppebladets hjemmeside kan du være med til at skrive og kommentere lokale nyheder, idéer og meninger. Det er let at oprette sig som bruger, logge ind og skrive løs.
Fra redaktionen forsøger vi at samle op på bl.a. det, de andre medier skriver om livet i Brabrand Boligforening og beboernes nærområder.

Du får her resume/indledningen på udvalgte blog-indlæg fra midt i marts til midt i april. Som på bloggen er det nyeste først og datoen er angivet i parentes.

Visualisering af den nye afdeling Isbjerget på Havnen. Pressefoto fra isbjerget.com

Cykellygte-lys skal oplyse ved Isbjerget
Der skal bruges færrest mulige penge på at oplyse veje og gader i den nye århusianske bydel på havnen, hvor bl.a. Brabrand Boligforenings nye afdeling, Isbjerget, bygges. Det er den såkaldte LED-teknologi som skal bruges i gadebelysningen på de Bynære Havnearealer. (16/4)

Gratis ferie i Århuskolonien for børn i 3.- 6. klasse
Det er ved at være sidste udkald, hvis du eller dit barn skal med på sommerferie i Århuskolonien til sommer. Alle børn i 3. – 6. klasse kan søge om at få et 12-dages gratis ophold med spændende fritids- og sportsaktiviteter i Århuskolonien, der ligger på Ahl Strand ved Ebeltoft. (11/4)

Krimi: tv-serie fra Århus
Bl.a. det vestlige Århus er med når kameraerne snurrer til en ny tv-serie bygget over krimier fra forfatteren Elsebeth Egholm. Den Vestdanske Filmpulje har støttet udviklingen af serien, som bliver den første tv-serie i mange år, der produceres i Århus. (10/4)

Nystartet bande bag børnehaveafbrænding
Sidste efterår blev børnehaven Viben midt i Gellerupparken brændt af. I disse dage afholdes retssag mod de tiltalte unge. To af de tiltalte i sagen etablerede en bande få uger før branden. (9/4)

Du får Skræppebladet uanset nye nej-tak-mærker
Beboerbladet i Brabrand Boligforening, Skræppebladet, omdeles til alle husstande i boligforeningen uanset, hvordan postkasser og brevsprækker er mærket. Den 27. april indfører Post Danmark en ny mærkningsordning. (7/4)

Afdelingsbestyrelse overtrumfes
Efter den nye boligaftale kan der indføres en myndighed, der står over afdelingsbestyrelsen ved f.eks. større renoveringer og helhedsplaner. Dette vil sikkert blive overvejet af Brabrand Boligforening og Århus Kommune i forbindelse med helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Det kan reelt betyde, at det ikke er beboerne og beboernes valgte bestyrelser, som har det sidste ord at skulle have sagt. (5/4)

Annoncér efter bedre lejere
Ny boligaftale: Det bliver nu lovligt at annoncere efter andre lejere end dem, der står på venteliste. Hvis det formodes, at der er mange på f.eks. kontanthjælp, der venter på at få tilbudt en lejlighed, kan boligforeningen indrykke annoncer for at lokke en anden type lejere til, f.eks. nogle med fuldtidsarbejde. (5/4)

Boligforeningen blev ikke brændt af
Brabrand Boligforenings administration i Tovsgården blev udsat for brandattentat. Heldigvis blev ilden opdaget af en kvik vagt, inden den nåede at brede sig. Kældervinduet var slået ind og den ukendte gerningsmand havde sat ild til en båndrulle og til arkivpapir på en palle. (3/4)

BB-nyt: Sundhedsforsikring til alle ansatte
Brabrand Boligforening har for anden gang udsendt sit nyhedsbrev, så det er tilgængelig for alle på boligforeningens hjemmeside. Her står bl.a. om en ny sundhedsforsikring for alle ansatte, så de kan komme hurtigere i behandling (og hurtigere tilbage på arbejde). Ordningen dækker f.eks. psykologhjælp, kiropraktor og fysioterapeut. (3/4)

JP/Stiften: Læs om hunde på Skræppens blog
“Er det en aprilsnar?” spurgte Jyllands-Postens journalist, der ringede op til Skræppebladets redaktør. Han ville gerne have bekræftet Skræppebladets nyhed på bloggen om, at hunde på Holmstrup Mark skal have et ekstra hundetegn med et kulørt nummer, der tydeligt viser afdelingen.
Både Jyllands-Posten og Århus Stiftstidende har bragt historien efter at have læst nyheden på Skræppebladets Blog.(3/4)

Kulørte hunde på Holmstrup Mark
I Odinsgård er de gule, i Thorsbjerg røde og i Holmstrup er de blå. Hundene i de tre boligafdelinger på Holmstrup Mark ved Jernaldervej har fået nye hundetegn med tydelige tal i hver sin farve: Så er det lettere at se, hvor hundene hører til. (2/4)

Helhedsplanens vejledningscenter åbner lektiecafé
Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj er for længst gået i gang. Bl.a. er der oprettet et vejledningscenter under Brabrand Boligforening, og i går åbnede det en ny lektie-cafe, hvor byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad klippede snoren i Vejledningscentrets lokaler i Gellerupparken. Lektiecaféen holder åbent to gange om ugen. (31/3)

Mufti og ærkebiskop fra Jerusalem i Globus1
I går mødte omkring 500 personer op i Globus 1 ved siden af Gellerupparken for at høre på både Muftien og ærkebiskoppen fra Jerusalem. De religiøse overhoveder for muslimer og kristne er begge palæstinensere, og markeringen af “Jordens Dag” var arrangeret af palæstinensiske foreninger. (30/3)

Karen Jespersen. Pressefoto fra Velfærdsministeriet

Håb om mere alment nybyggeri
Lovændring på vej: De seneste fem år er der næsten ikke påbegyndt alment nybygger, bl.a. fordi det har været svært at opføre almene boliger under det minimumbeløb pr. kvadratmeter som er fastsat af Folketinget. I går indgik V, K, O og B en aftale, som forhåbentlig sætter gang i byggeriet af 4-5.000 nye almene boliger om året. (27/3)

Unge4Unge hædret med flot pris
Frivillige unge, der hjælper andre unge i Gellerup under navnet “Unge4Unge” modtog i går Det Kriminalpræventive Råds pris på 50.000 kr. Prisen blev overrakt af justitsminister Brian Mikkelsen i København, og den uddeles hvert år til et lokalt kriminalitetsforebyggende projekt. (26/3)

Svært for lejere at få renoverings-tilskud
Regeringen har afsat 1,5 milliarder kr. til renoveringsprojekter hos private. Husejerne har langt større muligheder for at søge tilskud end lejere. Tilskudsordningen til renoveringer betyder en åbenlys diskriminering af lejere i forhold til private ejere af parcel- og rækkehuse, fordi lejerne kun kan få til de indre råderetsarbejder. (26/3)

Mangler penge til at købe grund til Isbjerget
Betalingsudsættelse: Brabrand Boligforening og Tækker Group har bedt Århus Byråd om udsættelse af betalingen. Onsdag aften vedtog byrådet at give udsættelse med betaling og overtagelsesdag til 15. december.
Nabobyggeriet på havnen, Lighthouse, der skulle være Danmarks højeste hus, har også haft problemer med at finde penge til at købe grunden for og har to gange måttet bede byrådet om udsættelse af betalingen for grunden. (25/3 + 26/3)

Nicolai Wammen. Pressefoto fra wammen.dk

Nicolai Wammen. Pressefoto fra wammen.dk

Wammen: Jeg er lige her
I et svar på byrådspolitiker Bünyamin Simsek kritiske læserbrev om borgmesterens tavshed og Brabrand Boligforening, der flygter fra helhedsplanen, svarer borgmester Nicolai Wammen positivt på spørgsmålet “Hvor er Wammen?”
“Jeg er lige her – sammen med alle de andre, der vil noget godt for bydelen.” (25/3)

Bünyamin Simsek. Pressefoto fra b-simsek.dk

Simsek: Boligforening flygter fra Helhedsplan
Byrådsmedlem for Venstre Bünyamin Simsek raser i et læserbrev i Jyllands-Posten og Århus Stiftstidende over, at Brabrand Boligforening og borgmester Nicolai Wammen udmeldinger eller mangel på samme i forhold til helhedsplanen.
“Brabrand Boligforening ved vi efterhånden, hvor vi har. Den er flygtet over alle bjerge, når det gælder om at lave en ambitiøs helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj […] (25/3)

Nu får du varmepenge-check
Efter halvandet års tovtrækkeri om udbetaling af de 575 millioner kroner, som århusianske varmeforbrugere har betalt for meget, har byrådet endelig besluttet sig. Alle forbrugere får tilsendt en check på 3.000 kroner pr. husstand i gennemsnit. Pengene udsendes om et halvt års tid. (24/3)

Retssag startet om Børnehavebrand
Sidste år i oktober nedbrændte børnehaven Viben midt i Gellerupparken, og i denne uge startede retssagen mod seks unge mænd med indvandrerbaggrund i alderen ca. 18-21 år. Alle nægter sig skyldige i branden, som har betydet skader for 5,5 millioner kroner.
Det er Brabrand Boligforening, der ejer den nu nedbrændte bygning, og det var Århus Kommune som havde lejet sig ind i lokalerne. (22/3)

Politi-statistik: Gellerup meget kriminelt
Gellerup-firkant er boligområde med mest kriminalitet: Politiet har i denne måned offentliggjort statistik over hele Danmark på en ny måde. Hele landet er inddelt i firkanter på 1 x 1 km. Firkanten med Gellerupparken er det boligområde, hvor der er flest anmeldelser: 599 i 2008 og 613 i 2007.
Kun i centrum af Århus er der flere anmeldelser. Firkanten med halvdelen af Fredriksberg og Strøget topper med tallene 1691 i 2007 og 1690 sidste år.(21/3)


Vanvidskørsel gennem Holmstrup i nat
Over græsplæne, ad gangsti, gennem bom-anlæg og pergola, videre over mark og fortsættende ad cykelsti (også med bomanlæg) i rasende fart. Dette var den meget alternative rute for en mørk Opel-lignende bil med flere personer i, da bilen midt i nat lidt over kl. 04 rasede gennem bebyggelsen Holmstrup på Jernaldervej. (20/3)

Skræppeblad-møde i City Vest
Skræppebladets redaktion har holdt møde om Skræppebladets fortid, nutid og fremtid i Livsværkstedernes lokaler i City Vest
Redaktionsmedlemmerne diskuterede meget engageret om bladet og især bladets fremtid. (19/3)

Gellerup er populært udflugtsmål for politikere
Ritt Bjerregaard besøger Gellerupparken i dag: Afdelingen er et meget populært udflugtsmål for politikere fra København og Folketing, og området er ikke plaget af den omfattende bandekrig, som for tiden kun raser i København. Da der sidste år var mange påsatte brande i hovedstaden, Odense og Århus var Gellerup hårdt ramt, men en flerstrenget indsats har givet området ro. (18/3)

Ritt Bjerregaard. Pressefoto fra ritt.dk

Arbejdet er gået i gang på Isbjergets grund
Håndværkere og store maskiner er gået i gang med at sikre havnegrunden, som den nye afdeling Isbjerget skal opføres på. Der opsættes såkaldt spunsning, som er store jernplader, der bankes ned ved siden af hinanden og kan holde på jorden, når der seneres sættes i gang med udgravning til bl.a. Isbjergets parkeringskælder. (17/3)

Hassel-enhed delt i to
Det tidligere så fasttømrede fællesskab mellem Brabrand Boligforenings afdeling 7 Hasselhøj og afdeling 15 Hasselengen er nu afsluttet. Afdelingerne er gået hver til sit, selvom de dog stadig er nødt til at samarbejde om et fælles beboerhus.
Også det fælles beboerblad, HasselNyt, er lukket både som web-magasin og som uddelt blad. Bladet dækkede både afdeling 7, 15 og 21. (14/3)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-04 Maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data