Artikler med emnet beboere

I alt 296 sider blev fundet. Her vises (resultatside 7)

Afd. 5: Afdelings­møde Toveshøj

Regnskab forkastet - ingen formand valgt

På en råkold forårsaften var 31 beboere fra Toveshøj mødt op til forårsafdelingsmødet i Tousgårdsladen, hvor regnskabet skulle gennemgås, og hvor der var nyvalg til bestyrelsen. Efter valget af Bo Sigismund som dirigent, fremlagde den afgående formand Jacob Christiansen bestyrelsens beretning for det sidste halve år. Beretningen blev godkendt. Regnskabs gennemgang regnskab forkastet Regnskabschef Mogens Clingman gennemgik regnskabet med udgangspunkt i det udsendte materiale. Der blev en længere

Magasinet 2011-04 maj Afdelingerne
Toveshøj debat

Vejføring gennem Gudrunvej 38 - 46

Berørte beboere omfattet af tryghedsgarantien

Som det blev fremlagt på beboermøderne i december, skal der laves et hul igennem blokken ved Gudrunsvej 38 - 46 for at give plads til en vej igennem området. Dette laves som en del af den nye infrastruktur i området. Det er endnu ikke præcist besluttet, hvilke lejligheder, det drejer sig om, da der stadig arbejdes med hele planen for infrastrukturen. Beboere i de berørte lejligheder vil ligesom beboere

Magasinet 2011-05 juni INDSTIK: Helhedsplan
Læs mere

Lys ved postkassen: 1 million kroner

I boligafdelingen Holmstrup på Jernaldervej under Brabrand Boligforening er strømudgifterne på himmelflugt. Beboerne i de 402 lejligheder har sidste år brugt el på fælleskontoen for over en million kroner. Der bruges el til bl.a. oplysning af fællesarealer ved postkasserne, langs stier, i kælderrum og i fælleslokaler. "Vi har brugt 82.000 kr. mere i 2010 end budgetteret," beretter afdelingsbestyrelsen forud for det kommende beboermøde. Det giver et samlet årsforbrug på 2560

Blog: tirsdag 5. april 2011
Holmstrup
Læs mere

Afd. 4+5: Hvilken vej for Gellerup?

Debatmøde den 14. april i Tousgårdsladen

Ghetto go home - gi´os en chance for at styrke nærdemokratiet Den 14. april kom Rabih Azad-Ahmad (De Radikale), Lone Norlander Smith  (SF), Asmaa Abdol-Hamid (Ø) og Solveig Munk fra Enhedslisten med et par bud på Gellerups fremtid. Alle var enige om at ordet ghetto slet ikke passer på Gellerup, derimod er det mere rammende at sige, der er store sociale og økonomiske problemer i området. At bruge ordet

Magasinet 2011-04 maj Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken Kalender Kalender 2011 debat
Læs mere

Kommunikation i øjenhøjde virker

Det er Skræppe­bladet en del af

Rapport fra Socialministeriet og Det Boligsociale Fællessekretariat "Rapport om Informationsstrømme" lyder kedeligt, men det er det ikke, hvis man interesserer sig for, hvordan meningsdannelsen foregår i et samfund. Hvordan påvirkes beboerne i et udsat boligområde af den offentlige debat? Specielt når der skal ske ændringer. Hvordan påvirkes den almindelige århusianers holdning til de udsatte boligområder? Det er hovedemnerne i en ny rapport om informationsstrømme i tre udsatte boligområder, som

Magasinet 2011-04 maj Artikler
Debat-omtale
Læs mere

Tryghedsgaranti og penge til Helheds­planen

Aftale fra december stadfæstet. Flere visioner

På beboermøderne i december i Gellerupparken og på Toveshøj blev helhedsplanen godkendt. Det blev det aftalt, at der i foråret skal indkaldes til nyt beboermøde i begge afdelinger for at godkende den konkrete ansøgning til Landsbyggefonden om penge til Helhedsplanen. Vi har allerede søgt om huslejestøtte, men nu drejer det sig om mindst 349 millioner kr, som Landsbyggefonden har givet tilsagn om i såkaldt renoveringsstøtte. De to afdelingsbestyrelser har

Magasinet 2011-04 maj Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Afd. 4+5: Vær med til at forme Gellerup og Toveshøjs fremtid

Alle inviteres til Seminar i Foreningernes Hus d. 27.-28. april

DU er inviteret til et 2-dagsseminar i Foreningernes Hus om sundhed og trivsel i Gellerup/Toveshøj. Alle, der møder op, bliver hørt og får indflydelse. Definition af sundhed og trivsel Gellerup Bibliotek, Folkeinformation, Sundhedshuset, Jobhjørnet samt Sundhedscenter Aarhus vest ønsker i deres samarbejde, at der skal være mere fokus på trivsel og sundhed i Gellerup og Toveshøj, og derfor er denne konference kommet op at stå. "Vi inviterer derfor

Magasinet 2011-03 april Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken Kalender Kalender 2011

Gellerup Museum fejrer 1-årsfødselsdag

Det markerer vi ved at holde åbent på vores fødselsdag den 31. marts samt i påsken

Gellerup Museum har den 31. marts 1-årsfødselsdag. Siden åbningen har over 1200 mennesker besøgt museet, og det har været alt fra skoleklasser til gymnasie- og universitetsstuderende samt højskoler, pensionister, embedsmænd, almindeligt interesserede udefra og beboere i Gellerup/Toveshøj. For blot at nævne nogle få eksempler.   "Gellerup Museum var det første museum i Danmark af sin slags. Museet fortæller historien om et af de mange velfærdsbyggerier, der forandrede Danmark i

Magasinet 2011-03 april Aktiviteter
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2011 (3)
Læs mere

Boganmeldelse: Det andet Århus

Bogen, der tegner et nuanceret billede af de almene boligområder Her bor tilfredse mennesker Det andet Århus er en bog, som handler om fællesskaber i de almene boligområder. Bag bogen står Det Boligsociale Fællessekretariat. Jens Møller, som er leder af Det Boligsociale Fællessekretariat fortæller her, hvorfor sekretariatet har udgivet bogen: "I efteråret var der en masse negativ omtale af de udsatte boligområder i medierne i forbindelse med regeringens og oppositionens

Magasinet 2011-02 Marts Artikler
Toveshøj

Til Borgmester Wammen, Århus Kommune

På anmodning bringes dette til bogmesteren allerede afsendte brev

Vi er i Brabrand Boligforenings ad hoc-udvalg 1, der som bekendt sammen med Århus Kommune arbejder for at ændre gellerupområdet, blevet gjort bekendt med dit kommende møde med flere ministre i Socialministeriet, hvor I ikke bare skal debattere Regeringens plan "Ghettoen tilbage til samfundet", men berørte borgmestre skal - enige i planen eller bare dele af den eller ej - forpligtes på at gennemføre Regeringens foranstaltninger. Som udenforstående i

Magasinet 2011-02 Marts Kommentar
Holmstrup debat • kommentaren

Afd. 3: Møder om jordvarme

Beboer-gruppen i Skovgårds­parken

Lige et par ord fra vores møder. Vi er 6 beboere og 4 fra bestyrelsen. Vi har holdt 2 møder, det første var lige for at lære hinanden at kende og for at gennemgå mappen, vi havde fået. På det andet møde, fik vi 3 forslag til jordvarme, som vi diskuterede, og så skulle gå hjem og læse til næste møde. Der er godt nok meget vi skal

Magasinet 2011-02 Marts Afdelingerne
Skovgårdsparken
Læs mere

Afdelingsformanden har været en del af bestyrelsen i mange år

Interview med Søvangens afdelingsformand

"Jeg har altid interesseret mig for, hvad der foregår rundt omkring mig i mine omgivelser, og jeg har også før i tiden deltaget både i foreningsarbejde og lignende. Jeg har en holdning til tingene, og har ikke været bange for at lufte den. Det var måske også grunden til, at der på et afdelingsmøde for mange år siden blev peget på mig til afdelingsbestyrelsen." Efter lidt mildt

Magasinet 2011-01 Februar Artikler
Søvangen Kalender Kalender 2011

Afd. 5: Hjertestarter på Tovshøj - Janesvej 2

Nemt tilgængelig for områdets bebeoere

Hver dag får 10 personer hjertestop i Danmark. Med en hjertestarter i nærheden er chancen for at overleve markant større. Derfor har Tovshøjskolen fra 1. februar en hjertestarter tilgængelig for skolens brugere og områdets beboere i skolens åbningstid, der generelt ligger på hverdage fra 6.30 til 22.00 og i weekender fra 10.00 til 19.00. Skolen kan dog være lukket helt i ferier og på helligdage. Hjertestarteren er en

Magasinet 2011-01 Februar Afdelingerne
Toveshøj Kalender Kalender 2011
Læs mere

Overbevisende Ja til helheds­planen i Gellerup­parken

Indtryk fra mødet i Gellerup

Der var ca 750 stemmeberettigede tilstede, da der skulle stemmes om helhedsplanen i Gellerup. Aftenen før var der stemt ja på Toveshøj, så de fremmødte var spændt på, om folk her ville sige ja. Mødet begyndte klokken 19, eller rettere det var sat til klokken 19, men på det tidspunkt var der en kæmpe kø, som stod i gangen og ventede på at melde sig til og få deres

Magasinet 2011-01 Februar Artikler
Gellerupparken, Toveshøj debat
Læs mere

Statistik om afstemning og ja til Helheds­plan i Gellerup

Beboer­møder med forholdsvis lavt deltagerantal vedtog helheds­plan, hvor kun få beboere dukkede op

DEBAT baseret på tal: Under 12 % af beboerne har bestemt, at der skal rives blokke ned? Blev helhedsplanen vedtaget med "overvældende flertal", som det lyder fra Byrådet og Brabrand Boligforenings top? Der er ingen tvivl om at den demokratiske proces har kørt efter alle regler, og at planen i første omgang er vedtaget. "Det er de få, der ødelægger det for de mange" lyder det ofte når der er

Blog: fredag 17. december 2010
Gellerupparken, Toveshøj Debat-omtale • Kommentar­spor (6)
Læs mere

Torben Overgaard på Youtube med helheds­planen

Direktør Torben Overgaard fortæller om elementerne i den nye helhedsplan til TV Aarhus Se indslag herunder og læs hvad der bliver sagt i indslaget: Århus Rundt Speaker: Her ser vi nogle af de digitale planer for Brabrand, Gellerup og for helhedsplanen. Byrådet i Århus og Brabrand Boligforening er enige om at rive tre boligblokke ned i Gellerup og i stedet opføre bl.a. kontordomiciler. Ud over de tre blokke der

Blog: fredag 3. december 2010
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Tipskupon

(Kun for beboere i Gellerupparken og Toveshøj) Svar på spørgsmål og vær med i lodtrækningen om beløb svarende til 1 måneds husleje. Aflever kupon på administrationskontoret Gudrunsvej 10 A inden den 13. december. Du kan også aflevere kuponen på Driftskontoret, Edwin Rahrsvej 30 eller i postkassen ved Yggdrasil. Sidste frist for aflevering er 14. december kl. 12.00. Du kan også printe kuponen fra Skræppebladets pdf-udgave, indstikkets side 27 (pdf side

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010

Møde om nedrivning i Gellerup

Foruden Brabrand Boligforenings arrangementer afholder "Protestgruppen mod nedrivning" informationsmøde forud for beboernes afstemning om Helhedsplanen. Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj skal stemme ved beboermøder den 15. og 16. december. MØDE OM NEDRIVNING - KEND DINE RETTIGHEDER! TIL ALLE BEBOERE I GELLERUP OG TOVESHØJ På fredag d. 10/12 kl. 19.00 er der møde i Tousgaardsladen (LADEN) for beboere i Gellerup. ADVOKAT BJARNE OVERMARK FORTÆLLER OM VORES RETTIGHEDER + spørgsmål og debat! Mødet

Blog: onsdag 8. december 2010
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010 debat
Læs mere

Nytænkning er nødvendig

Gellerup som attraktion for resten af Århus

Åben Gellerup for resten af Århus Jeg synes, at det er vigtigt, at man forsøger at åbne Gellerup-området op for resten af Århus og dermed bidrager til, at beboerne i Gellerup og Århus også åbner sig mere for hinanden. Vi i Rødlundparken har hele tiden arbejdet på ikke at lukke os om os selv og være os selv nok, med har i stedet gjort alt, hvad vi kunne for

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Gellerupparken, Toveshøj, Rødlundparken
Læs mere

Livlig debat om helheds­planen i Gellerup

Er planen en gave til området? Eller er prisen med nedrivninger for høj?

Den 1. december var beboerne i Gellerupparken indkaldt til orienteringsmøde om helhedsplanen, som forberedelse til afstemningen den 16. december. Godt 70 beboere var mødt op, relativt mange set i forhold til fremmødet på et ordinært afdelingsmøde. Ved mødets start var der en kort debat om pressens rolle og tilstedeværelse. Flere beboere var bekymrede over, at de kunne blive citeret i fjernsynet. Det blev vedtaget, at tv-optagelser kun kunne foregå,

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Gellerupparken debat
Læs mere

Vi får intet ud af et nej

Helheds­plan med mange plusser

Som formand for Brabrand Boligforening anbefaler jeg beboere i Gellerupparken og Toveshøj at stemme ja til helhedsplanen, når de her i december går til beboermøde. Det samme siger jeg til repræsentantskabet, der i januar også skal godkende planen. Jeg har fuld respekt for den skepsis, som nogle beboere i området har, og som også dele af repræsentantskabet udtrykker. Hvorfor rive gode boliger ned? Er finansieringen på plads? Er planen

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Hvorfor alt det her burde have været vanskeligt

Det lette og udsigtsløse

Det her startede for små ti år siden med det politiske krav om store ændringer i dele af den almene sektor ud fra efterhånden 2 x ghettoudspil og flere boligforlig i Folketinget, hvor Landsbyggefondens midler til sektorens selvfinansiering stadig misbruges groft som erstatning for samme tings manglende sociale politik. Hertil kommer så aktuelt idéen om at komme over en finanskrise, som i sig rummer mange og yderst komplicerede

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Gellerupparken debat • politik
Læs mere

Et godt og trygt Gellerup - for dig og mig

Gellerup er et dejligt sted at bo. Men området kan blive endnu bedre og mere trygt både for dig og mig. Det vil Helheds­planen for Gellerup og Toveshøj medvirke til

Helhedsplanen betyder forandring, og derfor bliver planen diskuteret kraftigt. Det er godt, for forandring kræver aktiv medvirken. Forandring fremkalder ofte frygt for, hvad der skal ske, og hvordan det vil gå. Men denne forandring bringer ikke utryghed med sig, den bringer tværtimod større tryghed. Det er nemlig en helt afgørende forudsætning i planen, at ingen beboere bliver smidt ud af området, selvom nogle få boligblokke bliver revet ned, og

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Gellerupparken, Toveshøj

Åbent hus

Bolig­foreningen holdt åbent hus

Brabrand Boligforenings administration har sammen med afdelingsbestyrelserne valgt at holde åbent hus to aftener i december for at give beboere mulighed for at få svar på spørgsmål om helhedsplanen. Torsdag d. 2. december og torsdag d. 9. december var der åbent fra 18.00 - 21.00, hvor ledelse, medarbejdere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer tog imod beboere. Ved redaktionens slutning var der kun gennemført det første åbent hus arrangement. 20 beboere mødte op,

Magasinet 2010-11 December Ekstra Indstik: Helhedsplan
Kalender Kalender 2010
Læs mere

På besøg i Danmarks bedste ghetto

I Horsens blev en uheldig udvikling vendt. Hvad kan vi lære af det?

Danmarks bedste ghetto ligger i Horsens. Den hedder Sønderbro og huser ca. 7.500 mennesker. De har fået vendt den dårlige udvikling i området, og derfor tog en flok mennesker fra Gellerupparken til Horsens for at høre om der, var noget de kunne lære. "Sønderbro er ikke blandt de hellige 50, som er udråbt som ghettoer, men kun blandt boblerne". Det mener skoleleder Mogens Falk. Han byder stolt velkommen til

Magasinet 2010-10 December Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne

Ekstranummer af Skræppe­bladet udkommer i december med indstik om helheds­planen

Fredag den 19. november blev det afgørende møde i den politiske styregruppe for Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj holdt på Århus Rådhus. Her deltog repræsentanter fra Brabrand Boligforening og Århus Kommune. På mødet blev den endelig beslutning truffet om, hvordan det scenarie ser ud, som beboerne nu skal stemme om. Planen indeholder et stort fælleshus i Gellerup samt et aktivitets - og sundhedshus på Toveshøj. Der skal etableres 1000

Magasinet 2010-10 December Foreningen
Gellerupparken, Toveshøj Kalender Kalender 2010 (7)

Hvad er gode, sociale ændringer i dagens verden

Personlige betragtninger til debat

Det er dejlig nemt at fremsætte en interessant og vigtig problemstilling som til eksempel ovennævnte og ganske kompliceret og dermed helt umuligt at formulere et godt og kort svar. Alligevel vil jeg kaste mig ud i opgaven ud fra, hvad jeg betragter som de mange politikeres forfejlede bud på opgaven at ændre gellerupområdet. Det er vigtigt at forstå, at politik også er krig med verbale midler, og at forståelse

Magasinet 2010-10 December Kommentaren
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar • kommentaren • politik
Læs mere

Afd. 24: Afdelings­møde Skovhøj

Flytteomkostninger kan ødelægge regnskab

Afdeling XXIV er en af de to to afdelinger, der ligger på Skovhøj i Hasselager. Afdelingen er på 80 lejligheder. Beboere fra 15 lejligheder var mødt op i beboerhuset for at høre om stort og småt fra afdelingen. Beboerhuset, som er bygget i samarbejde med Århus og Omegns Boligselskab, dannede rammen om afdelingsmødet. Bo Sigismund, der selv bor i Hasselager, blev valgt til dirigent. På en afslappet og

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Skovhøj, Hasselager
Læs mere

Afd. 4: Afdelings­møde i afdeling 4 endte i dramatik

Onsdag den 22.09.10 var der afdelingsmøde for Afd. 4 i Foreningernes Hus i Gellerup Parken. Der var mødt ca. 50 lejemål op plus en del gæster og repræsentanter for pressen. Kjeld Albrechtsen blev valgt som ordstyrer og gennemgik formalier inden mødet kunne endeligt begynde. Gellerupparkens image er et problem Helle Hansen understregede under sin mundtlige beretning, at hun godt kan lide at bo i Gellerupparken, men er træt af

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken debat • politik
Læs mere

Afd. 22: Afdelings­møde Sonnes­gården

Hvem tager lokumsvagten?

101 personer fra 98 lejligheder var mødt op, da Sonnesgården holdt afdelingsmøde i det fyldte fælleshus. Bo Sigismund blev valgt til dirigent, som han er blevet valg, hver gang der har været afdelingsmøde i afdelings 7-årige historie. Beretninger Afdelings formand Steen Holgaard gennemgik bestyrelsens beretning for det sidste halve år. Herudover kom tovholderne for de fire udvalg, der styrer de daglige aktiviteter, med udvalgsberetningerne. De fire udvalg er

Magasinet 2010-08 Oktober Afdelingerne
Sonnesgården

Sider med emnet beboere anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data