Artikler med emnet leder

I alt 126 sider blev fundet. Her vises (resultatside 3)

Leder

Et vildnis af udlejningsregler

En række spørgsmål rejser sig, når man står i kø til en almen bolig. Hvem får den ledige lejlighed? Og hvor langt er jeg oppe på ventelisten? Det er spørgsmål, som både beboere, boligpolitiske aktive og forventningsfulde ansøgere kan stille. De regler, der anvendes i Århus, ser i dag anderledes ud end tidligere, fordi hensynet til de socialt udsatte boligområder og dannelsen af et samlet AARHUSbolig har ændret, hvordan

Magasinet 2012-02 Marts Leder
Leder

Leder

10 spændende år

Skræppebladet udvikler sig Om ganske kort tid skal vi igen vende kalenderen og tage hul på endnu et år. Det er tid til at se tilbage på året, som er gået og lidt frem på det næste år, for måske at spå om, hvad det kunne bringe. I det sidste år er der sket en del med Skræppebladet. Vi har bragt et indstik om Helhedsplanen for Gellerup og Toves­høj,

Magasinet 2011-10 December Leder
Leder • kommentarer
Læs mere

Er det bare gas?

Hvis ikke emnet var så alvorligt, kunne man spøge med, at komikeren Jan Gintberg ikke bare har taget gas på den sjove måde, men også den grimme måde. "Hallo Gellerup - synes I ikke også det bliver fedt med kulturbyen? Jeg har lige set kommunens tegninger af den - der er tegnet et krater der, hvor Familieskolen og Gellerupscenen ligger. Så kan I stoppe noget beton ned i hullerne, det

Magasinet 2011-08 Oktober INDSTIK: Gellerup
Toveshøj politik

Lederen

Alment boligbyggeri i Århus

Hvor skal de socialt udsatte bo? I disse år har Brabrand Boligforening travlt med at bygge nye afdelinger, samtidig med at der gennemføres store renoveringer i en række af de gamle afdelinger. Disse aktiviteter, der i økonomisk omfang svarer til boligforeningens hovedaktivitet - som er løbende drift og vedligehold af de eksisterende afdelinger - vil i flere år frem være med til at præge boligforeningen. Og det kan mærkes

Magasinet 2011-09 November Lederen
Gellerupparken, Toveshøj Leder

Lederen

Afbalanceret boligpolitik

Vi har fået en ny regering, og i skrivende stund venter vi på et nyt regeringsgrundlag. Hvad vil det betyde for boligpolitikken og den almene sektor? I 1998 kom Boligforeningernes Landsforening med en række annoncer, der illustrerede de gevinster, Uffe Ellemann ville få på sit hus, hvis de borgerlige forslag blev gennemført. Annoncerne var formodentlig en stor årsag til, at Poul Nyrup Rasmussen fik fire år til. Set i

Magasinet 2011-08 Oktober Lederen
Leder

Lederen

Kom til afdelings­møderne og vælg dine repræsentanter

Årets afdelingsmøder står for døren. Her debatteres de store og små beslutninger, der skal foretages, og der vælges beboerrepræsentanter til afdelingsbestyrelser, FAS og Skræppebladet. Beboerdemokratiet er et særkende for de almene boliger og andelsboligforeninger. Her kan den enkelte få indsigt i, og være medbestemmende, om den enkelte afdelings forhold. Et beboerdemokrati bliver ikke bedre, end de beboere der bliver valgt ind til at varetage beboernes interesser. Derfor er det

Magasinet 2011-07 September Lederen
Gellerupparken, Toveshøj Leder • debat

Lederen

Renove­ring af fælles­skaberne

Tidens tand og krav om tidssvarende boliger har medført, at Brabrand Boligforening er startet på renovering af de ældre afdelinger. Det sker ved nedsættelse af interessegrupper og involvering af beboerdemokratiet. Er bygningerne og lejlighederne det eneste, der nedslides, som tiden går? Hvordan går det med livet imellem lejlighederne - med fællesskabet - bliver det slidt, og kan eller skal vi renovere det? Det er velkendt, at der i nye

Magasinet 2011-06 juli Lederen
Leder • Kommentar­spor (1)

Lederen

Skræppe­bladet - snart i flere varianter

En ny fremtid på vej Igennem flere år har der i Boligforeningen været en debat om, hvordan Skræppebladet burde fungere. Efter flere års debat og udvalgsarbejde er medlemmer af redaktionen og foreningsbestyrelsen kommet frem med en løsning, som repræsentantskabet bliver orienteret om på majmødet. Det er dejligt, at der efter lang tids usikkerhed i den frivillige redaktion om, hvordan fremtiden ser ud, nu er skabt et nyt grundlag for

Magasinet 2011-05 juni Lederen
Gellerupparken Leder • debat
Læs mere

Pædagog: Luk Tovshøjskolen

Blæst om Tovshøjskolen. Først fik en ansat socialpædagog nok af islamiske særhensyn og dernæst forsøgte hun forgæves at ændre praksis internt i lærerstaben. Men det endte med at hun sagde op og fortalte sin historie til Weekendavisen, der skrev en lang artikel som også Århus Stiftstidende bragte. Flere medier har fulgt op på sagen, og nu drages undervisningsministeren ind i sagen. Skolelederen afviser pædagogens påstande om at skolen er blevet en

Blog: tirsdag 5. april 2011
debat

Lederen

Renoveringer med fremtidssikring

Renoveringerne står i kø i de kommende år i boligforeningen, og koster mange millioner. Fælles for de afdelinger, der skal renoveres, er et nedslidt byggeri, med byggeskader, dårligt indeklima og fugt. Bygninger, der slet ikke lever op til nutidens krav til isolering og energieffektivitet. De to ældste afdelinger 1 og 2 har holdt workshops/møder for bestyrelser og beboerne, hvor man er blevet orienteret om "forfaldet", og hvad der var

Magasinet 2011-04 maj Lederen
Hans Brogesparken, Søvangen Leder

Lederen

At lade sig vælge...

I april måned skal der i flere afdelinger holdes afdelingsmøde med valg/genvalg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen er den lokale ledelse i boligafdelingen, og derfor er det vigtigt for afdelingerne, hvem der lader sig vælge. Hvis du tænker på at stille op og lade dig vælge, kræver det, at du har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesmøder, og tid til at sætte dig ind i

Magasinet 2011-03 april Lederen
Leder

Lederen

Helheds­plan vedtaget

Tak til modstanderne Startskuddet til helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj har lydt. Efter 4 års forberedelse og et utal af møder har de to afdelingers beboere sagt ja til, at foreningen kan indsende de første ansøgninger om at starte planen. Det er ikke den eneste afstemning om planen. I 2011 skal afdelingerne igen til stemmeurnerne, når de økonomiske effekter er bedre kendt, og flere afstemninger vil følge efter. Når man tænker

Magasinet 2011-01 Februar Lederen
Gellerupparken, Toveshøj Leder • debat

Lederen

For eller imod?

Det store spørgsmål i Gellerup og Toveshøj og også i resten af boligforeningen og resten af Århus i disse dage er, om helhedsplanen bliver godkendt af beboerne i de to store afdelinger, som meget snart skal stemme om den. Ad hoc udvalget under Brabrand Boligforening har bedt Skræppebladet udgive dette ekstranummer med et indstik for at fortælle beboerne i de to afdelinger og resten af boligforeningen om det politiske

Magasinet 2010-11 December Ekstra Lederen
Gellerupparken, Toveshøj Leder

Lederen

Gør noget sammen

Som beboer i Brabrand Boligforening har man et utal af muligheder for både at stifte nye bekendtskaber og lære sig nye færdigheder, og det endda på én gang. I mange afdelinger er der, som du hver måned kan læse om i Skræppebladet, forskellige aktiviteter, der spænder over fællesspisning, fæl­les udflugter, pen­sionistklubber, syklubber og foreninger af forskellig art, der er åbne for beboere i flere afdelinger. Den mest kendte er

Magasinet 2010-09 November Lederen
Leder

Lederen

Tag del i din afdelinge og dit beboerblad

Denne udgave af Skræppebladet er - naturligvis - præget af de nys afholdte afdelingsmøder. Det er glædeligt at se, at der i én afdeling stillede hele 3 personer op til Skræppebladets redaktion. Og fra den gamle redaktions side, skal vi hermed by­de jer hjerteligt velkommen til redaktionen. Vi glæ­der os til at arbejde sammen med jer og med de re­dak­tions­medlemmer, der måske også er blevet valgt i and­re afdelinger.

Magasinet 2010-08 Oktober Lederen
Leder
Læs mere

Direktøren klar til 10 år mere i førertrøjen

1. juli kunne Torben Overgaard fejre 40-årsjubilæum i Brabrand Bolig­forening, hvor karrieren startede som kontorassistentelev. Og han har mod på mange år endnu i direktørstolen

Som rosinen i pølseenden stiller Skræppebladets udsendte først i august op på direktørkontoret til et jubilæumsinterview med Torben Overgaard, der den 1. juli kunne fejre 40-årsjubilæum, som medarbejder i Brabrand Boligforening. Frisk, solbrun og udhvilet oven på fem ugers ferie tager han imod og undskylder, at bordet ikke er ryddet efter det forrige møde. "Det er første gang, jeg kan huske, at jeg har haft fem ugers sammenhængende ferie

Magasinet 2010-07 September Artikler
Lyngby, Holmstrup, Søvangen politik

Leder

Den demokratiske indsats...

...er vores fælles ansvar. Atter er det tid til afdelingsmøder, og i de fleste afdelinger er der som vanligt valg til afdelings­bestyrelserne. Det er altså her, at du som beboer har direkte indflydelse på, hvem der varetager dine inter­esser i afdelingen i det daglige. Du kan jo selv stille op og tage del i arbejdet, eller blot vælge at stemme på én af de personer, som stiller op til

Magasinet 2010-07 September Leder
Leder

Leder

Vaskemaskinestyre og beboerpolitikerlede

Hvor meget skal den almindelige beboer finde sig i, når det handler om bestemmelser ovenfra? Altså fra personer, som beboeren selv har stemt på direkte eller indirekte? De seneste måneder har vist masser af engagement hos en stor mængde beboere, som sædvanligvis ikke deltager i debatten. Man skal endelig ikke tro, at den brede masse ligger henlullet, for der er altid et øje på klem: Klar til forsvar, flugt

Magasinet 2010-04 Maj Leder
Leder • debat • politik
Læs mere

Gellerup ligger ikke i 8210, hr. chefredaktør

Århus Stiftstidende var på lederpladsen i søndags så begejstret for den positive virkning som pigegruppen 8210 fra Bispehaven har på områder i Århus vest for Ringgaden, at lederskribenten helt glemte postnummer-distrikternes geografi. Dette har fået Carsten Warnich på JP Larsensvej i 8220 Brabrand til ar skrive et harmende læserbrev, som bringes i dag i Århus Stiftstidende under overskriften "Pinlig og afslørende leder". "Det kommer til at tage lang tid at rette

Blog: tirsdag 2. marts 2010
Læs mere

Stiften-leder: Nej tak til lovbrud hos Århusbolig

Udlejningssamarbejdet Århusbolig med bl.a. Brabrand Boligforenig i ryggen overtræder en lang række regler, når der tilfældigt afvises lejere, som der ovenikøbet ikke er nogen lovlig grund til at afvise. "Det er en dårlig sag," skriver dagens lederskribent i Århus Stiftstidende. Selvom det ikke er svært at forstå holdningerne hos Århusbolig, er det alligevel på kant med loven og chefredaktør Flemming Hvidtfeldt ryster på hovedet over manglende indgriben over for udlejningssamarbejdet hos

Blog: tirsdag 16. marts 2010
Kommentar­spor (3)

Leder

Er du med til at bestemme?

Inden for den næste måned kan du, hvis du bor i afdelingerne 4, 5, 6, 15 og 22, møde op til afdelingsmøde og tage stilling til afdelingens regnskab for 2009 og evt. indkomne forslag, og i afdeling 5 og 6 kan du desuden være med til at vælge repræsentanter til din afdelingsbestyrelse. Det er altså her, du personligt kan være med til at præge beslutninger, der de næste år

Magasinet 2010-03 April Leder
Gellerupparken, Toveshøj Leder
Læs mere

Stiften-leder: Ingen vej uden om Gellerup-nedrivning

Det er meget vigtigt, at politikerne ikke tøver og viser usikkerhed omkring Gellerups fremtid, lyder det fra Århus Stiftstidendes lederskribent, der ubetinget støtter borgmester Nicolai Wammens planer om at rive boligblokke ned i Gellerup. "Det er bestemt ikke hver dag, det sker, men i onsdags gjorde det - borgmester Nicolai Wammen trådte i karakter og kastede sig ind i en sag for fuld kraft. Derfor er der også en stor

Blog: mandag 15. februar 2010
Toveshøj, Gellerupparken Kritik-omtale • Kommentar­spor (3)

Leder

Politikernes dommedagsretorik

Vi beskæftiger os igen med Helhedsplanen i dette nummer af Skræppebladet, og selvom vi har gjort det før, kommer vi til det senere igen. Men som overskriften antyder, falder det mig for brystet, at der i politikernes snak omkring planen, dens formål og metoder, nævnes, at hvis man ikke siger ja til planen - med dens måske ikke ønskede dele - så som nedrivning af blokke, som der er

Magasinet 2010-02 Marts Leder
Gellerupparken, Toveshøj Leder • debat • politik
Læs mere

Stiftens leder: Gellerup­parken 40 år - en del af Århus

Dagens lederskribent på Århus Stiftstidende bruger spaltepladsen på Gellerup og Brabrand, og nævner bl.a. Inga og Svend Erik Sørensen, som du også kan møde i Skræppebladets december-udgave. Parret var blandt de første, som flyttede ind i Gellerupparken - og de bor der stadig efter 40 år. "I løbet af de 40 år er området for mange blevet synonym med vold, ballade, indvandrerbander, ghettolignende tilstande og meget andet af det knap så

Blog: tirsdag 29. december 2009
Gellerupparken, Toveshøj debat • Kommentar­spor (1)
Læs mere

JP-leder: Brabrand Bolig­forening kan ikke regne 3+2+2

Jyllands-Postens lederskribent fnyser over Brabrand Boligforening i gårsdagens leder. Avisen mener, at boligforeningens opførsel i forbindelse med helhedsplanen for Gellerup er arrogant, og at den ikke kan regne det simle additionstykke: 3+2+2. Svaret er 7, og det burde være lige så let at regne ud, som at finde ud af, hvor mange boligblokke i Gellerupparken, der bliver berørt af helhedsplanens største ændringer: "Planen indebærer bl.a. overordnet, at tre boligblokke i Gellerupparken

Blog: torsdag 10. december 2009
Søvangen, Gellerupparken debat • politik

Lokale Brugerråd

og et fælles Ældreråd for Århus kommune

Som borger i Århus kommune kan man deltage i valg til byråd og regionsråd, og hvis man er over 60 år (eller førtidspensionist) kan man desuden være med til at vælge et lokalt brugerråd.  Man har således mulighed for at få ekstra indflydelse på noget af udviklingen i sit lokalområde. Der er et brugerråd ved hvert af kommunens 37 lokalcentre, og disse har en central rolle i forhold til

Magasinet 2009-10 December Artikler
Kalender Kalender fra 2009 til 2010
Læs mere

Foreningernes Hus klar til start - snart

Per Thomsen hedder manden, som de kommende fem år skal være med til at opbygge Foreningernes Hus sammen med Gellerup og Toveshøjs ildsjæle

"På en måde er det næsten som at komme hjem," fortæller Per Thomsen, som den 5. november begyndte jobbet som projektleder af Foreningernes Hus, som skal ligge på Nordgårdskolen. Tilbage i 1980'erne boede sønderjyden Per nemlig fem år i Gellerupparken i forskellige kollektiver på Gudrunsvej, mens han tog hul på uddannelsen til etnograf på Moesgaard Museum. Og i starten af 1990'erne flyttede han sammen med sin kone ind på

Magasinet 2009-10 December Artikler
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)
Læs mere

Efterårsferie i cirkus med gøgl og akrobatik

Cirkus Tværs holdt åbent hus for alle børn hele efterårsferien, og mange kiggede indenfor

Trapez, balancekugler, minicykler, stylt­er, enhjulere og junglørbolde var i sving i manegen i Cirkus Tværs, som i efterårsferien holdt åbent hus i cirkusbygningen for alle cirkusglade børn. Og rigtig mange børn benyttede sig af chancen for at komme og prøve gøgl og akrobatik. Til at tage imod børnene stod Cirkus Tværses nye leder Trille Lucassen, der har overtaget rollen som cirkusdirektør efter  ildsjælen Joop Poelmanns pludselige død

Magasinet 2009-09 November Artikler
Kalender Kalender 2009
Læs mere

Job: Leder af håndværkerafdeling

Brabrand Boligforening søger en leder af boligforeningens egen håndværkerafdelingen "BB Service", der har ansat 12 medarbejdere inden for de tre afdelinger: El, VVS og tømrer. Dertil kommer boligforeningens egen elevatorservice. BB Service betjener boligforeningens 22 boligafdelinger i Århus-området - i alt godt 5000 boliger. Håndværkerafdelingen udfører service inden for vedligeholdelse og nyanskaffelser. Elevatorservice fører tilsyn og har tilkaldevagt i de afdelinger, hvor der er installeret elevatorer. Derudover står BB Service for

Blog: mandag 5. oktober 2009
Kalender Kalender 2009

Lederen

Debat om plads til alle

I de sidste par numre af Skræppebladet har vores debat-redaktion taget flere interessante emner op, og der er altid plads til flere meningen om tidligere emner. Man kan  registrere sig og kommentere videre på vores hjemmeside; mens nye emner tages op i de trykte blade. Og for dem uden internetadgang bringer vi uddrag af netdebatten i bladene. I decembernummeret er emnet psykisk syge i boligområderne, og som indledning hertil

Magasinet 2009-09 November Lederen
Gellerupparken Leder • debat

Sider med emnet leder anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data