Artikler med emnet beboerdemokrati

I alt 198 sider blev fundet. Her vises (resultatside 7)

Læs mere

Bestyrelsesarbejde under lup

Tanker om en bestyrelses arbejde og formål

Anett Sällsäter Christiansen er en af de ikke etniske danskere, der gør Gellerup/Toveshøj et bedre sted at leve. Anett har boet og været aktiv i området i mange år. Hun er uddannet pædagog og fået udgivet bogen "Brabrand 8220 - en ung kvindes fortælling". Siden 2009 har Anett været medlem af afdelingsbestyrelsen i Toveshøj. I denne artikel fortæller Anett om de erfaringer, hun har som afdelingsbestyrelsesmedlem i Brabrand

Magasinet 2010-06 Juli Artikler
Toveshøj Kalender Kalender 2010

Kommentaren

Husleje og helheds­plan

Helhedsplanen kan kun finansieres ved salg af jord i Gellerup og eventuel huslejestigning i Gellerupparken og Toveshøj Alle har nok en fornemmelse af, at helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj koster mange penge, men ingen ved dog hvor mange. Det eneste, som vi af erfaring ved, er, at planer nemt bliver dyrere end det oprindelige budget. Udgiftsplan, også kaldet budget, for helhedsplan er dog endnu ikke offentliggjort. Underskrift af dispositionsplan

Magasinet 2010-04 Maj Kommentaren
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar • kommentaren

Leder

Vaskemaskinestyre og beboerpolitikerlede

Hvor meget skal den almindelige beboer finde sig i, når det handler om bestemmelser ovenfra? Altså fra personer, som beboeren selv har stemt på direkte eller indirekte? De seneste måneder har vist masser af engagement hos en stor mængde beboere, som sædvanligvis ikke deltager i debatten. Man skal endelig ikke tro, at den brede masse ligger henlullet, for der er altid et øje på klem: Klar til forsvar, flugt

Magasinet 2010-04 Maj Leder
Leder • debat • politik
Læs mere

Bolig­foreningens årsregnskab 2008 godkendt med forbehold af repræsentant­skabet

Hvilke konsekvenser får det for årsregnskab 2009?

En betydelig del af arbejdet i en boligorganisation består i at forvalte de enkelte lejemål i overensstemmelse med et kompliceret lovkompleks. Samtidig skal demokratiske beslutninger i såvel boligafdelinger som de beboervalgte bestyrelser træffes, formidles og effektueres. Beboerdemokratiet er styret af mange regler, der tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger. Repræsentantskab/generalforsamling er boligorganisationens øverste myndighed. Det er dette organ, der varetager de overordnede anliggender som f.eks.godkendelse af

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken, Toveshøj, Holmstrup Debat-omtale
Læs mere

Vise ord om beboer­demo­kra­tiet og beboer­mødet med 40 år på bagen

Visionerne for beboer­demo­kra­tiet var fra dag ét store i Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse

I forbindelse med Gellerupparkens 40-årsjubilæum, som løb af stablen sidste sommer, og som forløber over de næste tre år, faldt jeg over en gammel gulnet A3 folder fra april 1970. Det viste sig at være en forløber for det beboerblad, som vi i dag kender som Skræppebladet. På folderens forside står "Beboermøde", og teksten er skrevet af Gellerupparkens første afdelingsformand Knud Dynnes Hansen. Og det er kloge og visionære

Magasinet 2010-03 April Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Afd. 22: Traditioner i Sonnes­gården

At pudse flagstangen

Det er mærkeligt at tænke på, hvordan traditioner skabes og vedligeholdes i en afdeling, der kun er 6-7 år gammel. I Sonnesgården har vi gennem de sidste år skabt mange traditioner, som er med til at få den enkelte til at opleve - her hører jeg til - her har jeg hjemme. Når foråret kommer, så pudser flagudvalget flagstangen med stor ildhu, hjulpet med en lille en til

Magasinet 2010-03 April Afdelingerne
Sonnesgården Debat-omtale
Læs mere

Vi vil bygge ældreboliger i Brabrand Bakker

Den omtalte Stenbækgrund plastres ikke til med høje rækkehuse

Brabrand Boligforening vil gerne købe den medieomtalte Sten­bækgrund i Brabrand og opføre ældreboliger. Tidligere har Marselisborg Ejendomme haft planer om høje luksus-rækkehuse, og dette gav store beboerprotester. Nu har forslaget om ældreboliger fra foreningens top været til afstemning blandt alle afdelingernes bestyrelser på et repræsentantskabsmøde. Meldingen var klar: Boligforeningen fik mandat til at arbejde videre med køb af grunden, hvis der kommer en kommunal godkendelse til at opføre enten

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Drejergården, Seniorbo Voldbækhave Kommentar­spor (1)

Helheds­plan og beboer­demo­kra­ti

Beboere i de nedrivningstruede blokke i fokus

Det er mange følelser i spil, når beboerne bliver konfronteret med, at deres bolig måske skal nedrives. Det er særdeles forståeligt. I februar måned bragte avisen Jyllands-Posten artikler, hvor man spurgte beboere i de blokke, der er berørt af planerne om nedrivning, om deres holdning til det. Man kunne i artiklerne få det indtryk, at en dispositionsplan nok var godkendt af foreningsbestyrelse og afdelingsbestyrelser i de berørte afdelinger, og

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Toveshøj
Læs mere

Ingen nye, velbeslåede, hvide familier til et Gellerup uden skole

Jo Falk Nielsen i Højbjerg undrer sig kraftigt over byrådspolitikernes og toppen af Brabrand Boligforenings beslutninger for Gellerupområdet. Især manglende folkeskole, den lige bygade og de mange nedrivninger af blokke får et par ord med på vejen i et læserbrev i Jyllands-Posten i dag. Politikerne har ignoreret forslag "Der er masser af andre forslag fra beboerne i den møderunde, BB for lang tid siden gennemførte med beboerne i Gellerup, men de

Blog: torsdag 18. februar 2010
Gellerupparken debat

Beboere kan vælte plan

Helheds­plan: Enhedslisten hjælper beboere i Gellerup­parken med at slås for deres nedrivningsdømte blokke. En lejeekspert giver dem gode chancer for at vinde kampen

Beboere i Gellerupparken er begyndt at mobilisere sig i en fælles modstand mod planen om at forvandle Gellerup. Der er netop blevet dannet en protestgruppe, og en underskriftsindsamling er sat i gang. "Det er fordi, jeg ikke vil flytte. Alle mine børn er født, mens jeg har boet i denne lejlighed, hvor jeg har oplevet de bedste ting i mit liv," siger Khalid Karoum, som har taget initiativ til

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)
Læs mere

Beboerundersøgelse i Sonnes­gården

Stor tilfredshed - men ikke med administrationen

Beboerundersøgelser er en metode til at finde ud af, hvad der er godt, og hvad der kan gøres bedre i den enkelte afdeling. Gennem de sidste fem år har Brabrand Boligforening gennemført tre analyser i Rødlundparken, Hasselager og sidst i Sonnesgården. Herudover har det Boligsociale Fællessekretariat lavet analyser i Gellerupparken og Toveshøj. I denne artikel fortælles om enkelte af konklusionerne fra analysen i Sonnesgården samtidig med, at der sammenlignes

Magasinet 2009-10 December Artikler
Flere afdelinger Kommentar­spor (1)
Læs mere

Nyt fælles sted at søge almen bolig i Århus

Vil du have en lejlighed hos en af boligforeningerne i Århus er der hele fire lister du kan blive skrevet op på - og det koster omkring 150,- kr. hvert sted. Nu vil alle boligforeningerne i Århus (kreds 5) etablere et nyt sted på internettet, hvor der samlet kan søges i alle boligforeningernes 45.000 boliger. Så koster det kun 150,- én gang. "Det vil forbedre servicen for de boligsøgende, som i

Blog: fredag 30. oktober 2009
Læs mere

Afd. 4: Ja tak til to årlige beboer­møder i Gellerup­parken

Højlydt protest over afstemningsresultat

Mødelokalet i Skovgårdsparken var næsten fyldt, da beboere fra 71 lejligheder og en del gæster mødte op til afdelingsmøde i afdeling 4, Gellerupparken. Mødet lå sidst i september, fordi Ramadanen først skulle være overstået. Igennem de sidste 4-5 år har deltagerantallet til afdelingsmødet været stigende. Der er dog langt til, at et afdelingsmøde i Gellerupparken kan fylde Globus 1. Formandens beretning -  mere ro i området Helle Hansen

Magasinet 2009-09 November Afdelingerne
Gellerupparken, Skovgårdsparken debat

Afd. 22: Afdelings­møde i Sonnes­gården

Velbesøgt og indholdsrigt

Omkring 60% af lejlighederne var repræsenteret, da Sonnesgården afholdt sit budgetafdelingsmøde med valg af nye bestyrelsesmedlemmer 10. september. Efter en kort velkomst af afdelingens afgående formand, Uffe Adelørn, blev Bo Sigismund traditionen tro valgt til dirigent. Formandens beretning levende og fyldig Uffe startede sin beretning med at fortælle, at han havde valgt at forlade bestyrelsesarbejdet. Ikke fordi han var træt af beboerdemokratiet, men fordi han ville dyrke andre

Magasinet 2009-08 Oktober Afdelingerne
Sonnesgården
Læs mere

Ny pjece om Helheds­planen - på flere sprog

Brabrand Boligforening og Århus Kommunes Gellerupsekretariat har udgivet en farvepjece, der oplyser om de kommende forandringer i Gellerup, hvor den såkaldte Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj vil medføre store ændringer i de kommende 10-20 år. Pjecen indeholder også et resume på somalisk, engelsk, tyrkisk og arabisk. Pjecen fortæller bl.a. om nogle af de første tiltag: Etablering af en hovedgade mellem City Vest og Bazar Vest med en blanding af erhverv, institutioner

Blog: onsdag 9. september 2009
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar­spor (1)
Læs mere

Job: Afdelingssekretær

Brabrand Boligforening søger en afdelingssekretær til at servicere afdelingsbestyrelserne/ beboerdemokratiet. Opgaver: Du bliver en del af driftsafdelingen med 8 medarbejdere heraf 3 afdelingssekretærer. Du skal blandt andet: - Fungere som sekretær for inspektører samt være bindeled mellem bestyrelser og inspektører - Deltage i møder som fortrinsvis foregår i aftentimerne - Tilrettelægge møder og kurser herunder afdelingsmøder - Indkaldelser, referater, renskrivning, mangfoldiggørelse og udsendelse - Skrivelser til beboerne - Formidle og opfølge

Blog: torsdag 3. september 2009
Thorsbjerg

Beboer­demo­kra­ti sat udenfor af VK-regeringen, DF og RV

Efter den nye boligaftale vil det være muligt for Kommunalbestyrelsen at vedtage en helhedsplan som indholder nedrivning af boligblokke i Gellerup efter partiet Venstres ønske. Den nye boligaftale tilsidesætter nemlig afdelingsmødet som afgørende for vedtagelse af en helhedsplan! Boligdemokratet er skudt i sænk, Kommunalbestyrelsen er "Øverste myndighed". Her er et uddrag af boligaftalen: "Øverste myndighed får mulighed for i forbindelse med større renoveringer, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af

Magasinet 2009-07 September Læserbreve
Læser­breve

Afd. 4: Beboere med mod på udfordringer efterlyses

Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse har brug for nye kræfter

Onsdag den 23. september klokken 19.00 holder Gellerupparken ordinært beboermøde i Skovgårdsparkens selskabslokale. Her vil afdelingsbestyrelsen aflægge beretning for året, der er gået. Og den kommer i høj grad til at handle om arbejdet med helhedsplanen, den boligsociale helhedsplan, men også om mere almindelige driftsopgaver, som beboernes repræsentanter har arbejdet med det forløbne år. Beboerne bliver også præsenteret for budgettet for 2010, som skal vedtages. Og så stiller

Magasinet 2009-07 September Afdelingerne
Gellerupparken

Sider med emnet beboerdemokrati anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data